Det nya läraravtalet sträcker sig till och med 31 mars 2021 och omfattar över 200 000 anställda i de svenska skolorna. I avtalet finns inga centralt bestämda lönenivåer, utan parterna ska fortsätta med individuella och differentierade löner.

Innan avtalet var klart skickade Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds lokala representanter en uppmaning till politikerna i Enköpings kommun, där de begärde att kommunen skulle sätta press på sina företrädare på arbetsgivarsidan vid förhandlingsbordet.

"Vi företräder 818 medlemmar i Enköping och vi vill ha ett skolavtal som gör skillnad", skrev Jenny Wibrell, Lärarnas Riksförbund, och Birgit Stare, Lärarförbundet.

Artikelbild

| Birgit Stare, Lärarförbundet, säger sig vara "försiktigt hoppfull".

Kanske gav uppmaningen effekt. Avtalet blev i vilket fall klart. Birgit Stare ser ett antal ljuspunkter i de framförhandlade skrivningarna.

– Det som är förtydligat i avtalet är att man lyfter upp lön och arbetsbelastning. Lönerna måste upp och arbetsbelastningen måste ner för att vi ska få fler lärare och att få fler lärare att bli kvar i yrket, säger Birgit Stare.

– Det står i varje fall att kommunerna åläggs att arbeta med arbetsmiljön för lärarna, plus att man ska gå igenom lönestrukturen, säger hon.

Birgit Stare anser att en sådan genomgång av lönestrukturen är välkommen. Hon anser inte att statliga och kommunala lärarlönesatsningar har varit tillräckligt omfattande.

– De centrala parterna är också överens om att man ska ha en kontrollfunktion om att avtalet verkligen efterlevs, säger hon.

– Man kan vara försiktigt hoppfull, men nöjd är man aldrig, sammanfattar Birgit Stare det nya läraravtalet.