Enligt LRF Konsults rapport Småföretagens lönsamhet visar prognosen på en genomsnittlig ökning med 17 procentenheter, en ökning med 1,5 procent.

– Vi fick signaler om en inbromsning i lönsamheten i år men vi har inte sett den trenden. Lönsamheten har varit god en längre tid, säger Jennie Forsvik, kontorschef vid LRF Konsult i Enköping.

Uppsala län hamnar på en andraplats bland de regioner som är med i undersökningen. Här ökar lönsamheten med 1,3 procent till 19 procent. En stark infrastruktur och tillgång till arbetskraft är faktorer som påverkar företagens lönsamhet och som gynnar storstadsområdena.

Artikelbild

| LRF Konsult presenterar rapporten småföretagens lönsamhet 2018. Främst kunderna Gunilla Hakelius och Eva Utterstam, samt Stefan Jansson, Jennie Forsvik och Fanny Altén från LRF Konsult.

Fem branscher tas upp i rapporten, handel, bygg, transport, konsulttjänster och service. Högst lönsamhet spås konsultbranschen få i år med 22,7 procent följt av servicetjänster med 19,4 procent och byggsektorn med 18,2 procent.

– Vi trodde byggbranschen skulle göra ett sämre resultat i och med att nyproduktionen har dämpats. Men det går bra, närheten till Stockholm är en avgörande faktor och företagen i Uppsala län har en fördel med lägre fasta kostnad, för exempelvis lokaler, än Stockholmsföretagen, säger Jennie Forsvik.

Kostnadssidan har även gått ner generellt när det gäller löner.

– Primärt tror vi det beror det på en ökning av utländsk arbetskraft. Det finns även företagare som nämner att man upplever att den svarta arbetskraften inom bygg ökat sedan ROT-avdraget gick ner från 50 till 30 procent, säger Jennie Forsvik.

Artikelbild

| Byggbranschens lönsamhet ökar med 2,7 procentenheter enligt LRF Konsults prognos för småföretagarnas lönsamhet 2018.

Kostnaderna för bensin och diesel är också något som påverkar småföretagen mycket.

– Speciellt transportbranschen som konkurrerar med utländska branschföretag har det tufft, säger Jennie Forsvik.

Det ovissa politiska läget påverkar företagens vilja att satsa den närmaste tiden.

– Inom servicebranschen märker vi att man funderar mer över om man vågar satsa trots att det verkar finnas en majoritet i riksdagen för ett utökat RUT-avdrag. I byggbranschen ser vi dock inga sådana signaler trots att man bör vara beredd på en bromsad ekonomi i Sverige, säger Jennie Forsvik.

David Eriksson, lokal företagare på Zetterberg Eriksson Fastigheter AB, uppger att viljan att bygga nya småhus är lika stark hos kunderna nu som för 2-3 år sedan.

– Det som förändrats är att bankerna ställer högre krav på låntagarna. Konstigt nog känner jag inte att priserna har sjunkit därefter, säger David Eriksson.

LRF Konsult hör till den bransch som det går bäst för enligt prognosen.

– Vi märker att vi har en stor efterfrågan på tjänster från småföretagare i området och en ökad digitalisering med nya tekniska lösningar blir viktigt för oss i framtiden, säger Jennie Forsvik.