Det är Dagens Medicin, en branschtidning för dem som arbetar inom sjukvården, som varje år gör en ranking av landets sjukhus i tre klasser: universitetssjukhus, mellanstora sjukhus samt mindre sjukhus med akutsjukvård dygnet runt.

Lasarettet i Enköping rankas på plats sex av 19 mindre sjukhus under 2018. En förbättring från tidigare år då man låg utanför topplistan.

Akademiska sjukhuset hamnar på plats fem av sju universitetssjukhus, vilket är en plats högre än föregående år.

Jämförelsen görs genom att man samlat in över 10 6700 uppgifter från bland annat olika nationella kvalitetsregister, Vården i siffror, nationella patientenkäter och mätningar av exempelvis vårdgarantin och överbeläggningar.

Rankningen bygger på sju huvudkategorier: Medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår, överbeläggningar och ekonomi. Inom kategorierna bedöms olika delområden.

Bästa mindre sjukhuset 2018 är Oskarshamns sjukhus, på andra plats kommer Capio S:t Görans sjukhus och Norrtälje sjukhus ligger på tredje plats.