En kväll i våras fick polisen larm om Epa-traktorer som kördes i centrala Knivsta. Polisen följde efter och stoppade två av fordonen. Båda visade sig vara konstruerade så att de kunde köras i alltför hög hastighet. Därmed klassades fordonen av polisen som vanliga personbilar som tonåringarna inte hade rätt att köra.

Förarna åtalades för olovlig körning. En av dem stoppades senare vid ytterligare tre tillfällen av polisen i en Epa-traktor, i Knivsta samt på riksväg 55 i Enköpingstrakten, trots att hans körkort för fordonstypen dragits in sedan han fastnat i poliskontrollen i våras. Han döms nu till 20 timmars ungdomstjänst för fyra fall av olovlig körning. Eftersom gärningarna upprepats bedöms brotten som grova.

Föraren av det andra fordonet döms för ett fall av olovlig körning till 30 dagsböter. Samma straff får fordonets ägare, som döms för att ha lånat ut bilen och därmed tillåtit den olovliga körningen.

Epatraktorer har varit ett stridsämne i Knivsta under flera år. Polisen får regelbundet in klagomål från boende som anser att fordonen stör och kör alldeles för fort i samhället.