Skogsägarna får bra betalt för sin skog, högkonjunkturen gör att industrin efterfrågar råvara samtidigt som ränteläget är lågt.

Det gör att priserna på skogsfastigheter fortsätter att ligga stabilt i hela södra och mellersta Sverige. Det visar prisstatistik från LRF Konsult för första halvåret 2018.

I mellersta Sverige är medelpriserna de högst uppmätta sedan mätningarna startade 1995 och har stigit med 5,1 procent.

Även i Enköpingsområdet stiger priserna, om än inte lika mycket som snittet för regionen.

– Den procentuella ökningen i Enköpingsområdet är fortsatt uppåtgående men jag upplever den inte lika hög som i mellersta Sverige, säger Fredrika Hovberg, fastighetsmäklare vid LRF Konsult.

Investeringar i skog ses som en fortsatt stabil investering.

– Efterfrågan på skogsmark är fortsatt hög i området och det beror på flera faktorer. Närheten till storstäder med köpstarka personer som vill investera i mjuka värden där rekreation och jakt nämns, har fått en högre kraft, säger Jennie Forsvik, kontorschef vid LRF Konsult i Enköping.

Priset på skogsmark låg första halvåret 2018 på 629 kronor/skogskubikmeter i södra Sverige, i mellersta Sverige på 445 kronor och i norra Sverige på 256 kronor.

I norra Sverige är priserna vikande och har sjunkit med 7,2 procent det senaste halvåret. Enligt LRF Konsult en överraskande negativ trend och höstens försäljningar av fastigheter blir därför viktig för att se vilket håll priset på skogsfastigheter är på väg.