J-huset, som kommer att heta ingång 100, beräknas kosta cirka 2,3 miljarder kronor och är ett av de största byggprojekten någonsin inom Region Uppsala (före detta landstinget).

Skanska, som bygger huset, har nu lämnat en rapport om den kritiserade isoleringen som använts vid bygget.

EP har tidigare skrivit om isoleringen blivit missfärgad efter att ha utsatts för väder och vind. Dessutom har det visat sig att byggföretaget använt ett helt annat isoleringsmaterial än vad som tidigare uppgetts.

Region Uppsala har, när oron ökat för framtida fuktproblem, krävt garantier av Skanska att materialet håller den standard som utlovats. I en teknisk rapport redovisar nu Skanska resultatet av sina egenkontroller av materialet.

Samtidigt redovisas en oberoende konsultrapport som beställts av region Uppsala och som visar att isoleringen har betydande mögelpåväxt i vissa delar.

I den oberoende rapporten som utförts av AK-Konsult konstaterar man att tre av tolv prover visar att fasadmaterialet är skadat av mikroorganismer (svampar och bakterier), ytterligare fyra av proverna indikerar mikrobiell skada. Enligt konsultrapporten är halten av mikroorganismer så hög i flera prover att det kräver åtgärder.

I Skanskas rapport konstaterar man att fukt kommer att kondenseras i ytterväggen, men att detta kommer att torka ut utan att skapa problem. Ett krav är dock att fogarna mellan betongelementen, som sitter innanför isoleringen, är ordentligt utförda och lufttäta.

”Skanska tar fullt ansvar för vårt åtagande och lämnar 5 års garanti på arbete och material i enlighet med kontraktet”, skriver bolaget i sin redovisning.

Enligt rapporten ska också isoleringen, som är gjord av fenolskum, vara lika bra eller bättre än andra jämförbara material, som till exempel pir. Man hävdar att isoleringen snabbt avger fukt och att det inte påverkar prestandan hos materialet.

Enligt Marcus Andersson, regionchef på Skanska, finns ingen anledning till oro.

– I en utemiljö finns alltid organismer. Det ser man på vilken fasad som helst. Men det här är ingen riskkonstruktion. Där finns inget organiskt material och när isoleringen torkar ut så dör mikroorganismerna, säger han.

Enligt rekommendationer från tillverkaren av isoleringen ska isolerskivorna skyddas från långvarig väta i samband med monteringen. Vid bygget av J-huset har de dock hängt ute i över ett års tid.

– Vi har haft leverantören här. Och som det hanterats ser de inga problem med det, säger Marcus Andersson.