Den 13 november fick IP Only grävstopp i Enköpings stad och kransorterna, eftersom företaget inte sett till att återställa marken där de grävt fiber på rätt sätt och i rätt tid. Men den förväntade effekten uteblev och kommunen kallade till sig IP Onlys högsta ledning. Detta framgår i ett pressmeddelande.

Som en följd av detta har företaget nu vidtagit en åtgärdsplan, där uppsägning av underntreprenören är en del.

– Det som hänt är inte acceptabelt, men efter ett konstruktivt möte är vår känsla att IP Only nu tagit problemen på allvar. Vi förväntar oss att deras åtgärdsplan kommer fungera och att de åtgärdar de brister som finns i dag. Vi ska inte ha de här problemen nästa år, säger Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt pressmeddelandet kommer IP Onlys underleverantör nu att slutföra det arbete de påbörjat för att vara klara senast den 31 december. Därefter tar en ny underleverantör över arbetet.

Så här säger Fredrik Karlsson, chef för nationella fiberutbyggnaden på IP Only, i pressmeddelandet:

– Jag och IP Only vill be alla Enköpingsbor som drabbats av bristerna i fiberutbyggnaden om ursäkt. Nu gör vi om och gör rätt. IP Only måste vinna tillbaka förtroendet hos beslutsfattarna, våra kunder och allmänheten. Vi har en handlingsplan och kommer beta av punkt för punkt i åtgärdslistan för en korrekt återställning.

I IP Onlys åtgärdsplan står, förutom bytet av underentreprenör, bland annat att gatorna ska återställas, att oberoende besiktningsmän och kvalitetsinspektörer ska göra flygande inspektioner och övervaka arbetet, att informationsmöte ska hållas den 18 december och att kundundersökningar ska göras.