Den misstänkta penningtvätten av omkring 40 miljarder ska ha skett i Swedbanks baltiska bankverksamhet. För aktieägarna i Swedbank har mediarapporteringen lett till att värdet på deras innehav gått ned.

De fristående sparbankernas aktieinnehav kontrolleras av Sparbankernas Ägareförening som med sina drygt 10 procent är största aktieägaren i Swedbank. Inför torsdagens bolagsstämma i Swedbank har det spekulerats i om Swedbanks styrelse och vd Birgitte Bonnesen ska beviljas ansvarsfrihet.

Göran Hedman, tidigare vd för Sparbanken i Enköping, nu styrelseordförande och också ordförande i styrelsen för Sparbankernas riksförbund, är en av dem som kommer att finnas på plats vid bolagsstämman. Sparbankernas riksförbund är, framhåller Göran Hedman, helt separat från Ägareföreningen.

– Jag är inte där som representant för Sparbankernas Ägareförening, utan för att jag har ett eget aktieinnehav, säger Göran Hedman.

För kommentarer till Ägareföreningens inställning till ansvarsfrihet hänvisar Göran Hedman till dess styrelseordförande Lennart Haglund. Denne har i ett mejl till TT meddelat att mediarapporteringen inte rört 2018 års verksamhet och att ”därför tvekar vi inte på att rösta ja till revisorernas förslag”, det vill säga för ansvarsfrihet.

I en kommentar säger Göran Hedman:

– Kriminalitet riktad mot finanssystemen är ett globalt problem, och visst diskuteras detta i vår styrelse men då i allmänna termer. De svenska sparbankerna är också starka lokala varumärken och har högt kundförtroende.