Höga kopparhalter i Fjärdhundraslam

Kopparhalten i avloppsslammet från reningsverket i Fjärdhundra är sex gånger högre än i slam från reningsverk i snarlika kransorter. Nu vill kommunen ta reda på varför.

22 april 2019 07:00

Kopparhalten i slammet i Fjärdhundra har mätts upp till 1200 milligram per kilo torrsubstans (mg/kg ts), att jämföra med cirka 200 mg/kg ts i slammet från andra reningsverk i liknande kransorter. Jämfört med kopparhalten i slammet från det stora reningsverket i Enköping ligger Fjärdhundravärdet dubbelt så högt.

De höga kopparhalterna i slammet från reningsverket i Fjärdhundra som tar emot avlopp från omkring 1000 personer har varit kända sedan tidigare. Nu har kommunens vattenstrateg Louise Boiesen anlitat ett miljökemiföretag som ska undersöka om vattnets hårdhetsgrad påverkar korrosionen i rören med utfällning av koppar i avloppsvattnet som följd.

– Det är viktigt att komma ihåg att det handlar bara om kopparhalt i avloppsslam och att det inte påverkar kvaliteten på vattnet som levereras till kunder. Det tas regelbundet prov på vattnet och det finns inga onormala värden där, säger Louise Boiesen.

Hon säger också att den jämförelsevis höga kopparhalten inte innebär att slammet från reningsverket inte kan spridas på salixodlingar som jordförbättringsmedel.

– Främsta anledningen till att vi nu vill försöka få klarhet i vad som orsakar de höga kopparhalterna i Fjärdhundraslammet är att vi vill veta om de kan förklaras med utfällningar i ledningarna, eller om vi bör leta efter någon annan orsak, säger Louise Boiesen.

Undersökningarna av slammet har ännu inte påbörjats, men kommer att genomföras under våren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille