Det är gruppen för samhällskontakt inom Villberga hembygdsförening som kallat kommunalråd och andra politiker till Grillby för att de tillsammans med tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen till ett möte med Grillbyborna.

Hur gick det med ortsanalysen, och hur ska Grillby utvecklas är grundfrågorna som gruppen för samhällskontakt ställer. De har också med flygblad bjudit in Grillbyborna för att de ska kunna ställa frågor om, och lämna synpunkter på hur de vill att Grillby och närområdet ska utvecklas.

Ämnen som nämns i flygbladet är bland annat vägar, utbyggnad, industrilokaliseringar, distriktssköterska och bibliotek.

Mötet hålls i Grillbyskolans matsal och börjar klockan 18.30.