Eric Österberg och Eva Wrede från föreningens grupp Samhällskontakt som ledde mötet och publiken tog upp även aktuella ämnen. Trafiksäkerhet var ett av dem, och det inbegrep då såväl effekterna av det planerade åkeriet vid Villbergabyvägen som en länge önskad cykelväg mellan Grillby och Skolsta och hastighetsregleringar inne i samhället.

De närvarande politikerna, Ulrika Ornbrant (C ), Anders Wikman (NE) och Jesper Englundh (S) gjorde tillsammans med tjänstemännen Patrik Holm, plan- och exploateringschef, och Gunilla Fröman, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, sitt bästa för att förklara ansvarsfördelning mellan kommun, region och den statliga myndigheten Trafikverket.

– Det vi kan göra lokalt när det gäller Länsvägen och järnvägsbron, som är Trafikverkets ansvar, och cykelvägen är att gång på gång lyfta frågorna och fortsätta tjata, sade Ulrika Ornbrant.

Artikelbild

| Magnus Berneklint och Gunilla Fröman diskuterade hastighetsbegränsningar i Grillby.

Att tjat kan löna sig framhöll Anders Wikman och refererade till den likaledes länge önskade cykelvägen mellan Örsundsbro och Alstabadet som nu finns med i regiontrafikplanen.

Omedelbart gehör från inte bara publiken utan också från panelen fick Magnus Berneklint som presenterade en kartbild över hastighetsgränserna på gatorna i samhället:

– Vi kommer snart att få flagga på halv stång vid skolan om inget görs för att minska hastigheterna inne i samhället där så många barn rör sig, sade Magnus Berneklint och efterlyste inte bara 30-regleringar utan också andra fartdämpande åtgärder.

Gatorna inne i samhället råder kommunen över och Gunilla Fröman tog tacksamt emot kartan för fortsatt handläggning av trafikåtgärder.

Artikelbild

| Magnus Berneklint karta med vägar och hastighetsbegränsningar i samhället.

Många frågor gällde detaljplanen för åkeriet, och svaren berörde bland annat vad kommunen kan göra i förhållande till privat äganderätt och till befintlig översiktsplan.

Grillby växer och barnen blir fler, när får vi en ny förskola här? undrade publiken, och fick svaret att beslut om ny förskola har fattats. På frågan hur blir det med nytt bibliotek blev svaren mera undvikande då Jesper Englundh hänvisade till lokalproblem och till bokbussen.

Artikelbild

| Patrik Holm t v,, plan- och exploateringschef tillsammans med Grillbybor som ville veta mer om detaljplaner, prickmärkning och hur de kan ändras.

Visioner för Grillby saknades inte. Där ingick hyres- och trygghetsbostäder, mötesplatser för de som inte är intresserade av idrott och återkomst av distriktssköterska.

Politikerna förklarade samstämmigt att föreningens möte var välkommet och att man gärna ser att flera kransorter tar liknande initiativ, något Ekolsundsbor enligt uppgift redan börjat planera.