Hyrorna är klara i många kommuner i landet och enligt tidningen Hem & Hyra ligger den genomsnittliga hyreshöjningen på 0,93 procent för de kommunala bostadsbolagen (allmännyttan) och 0,98 för de privata hyresvärdarna.

Förhandlingen mellan Enköpings hyresbostäder (EHB) och Hyresgästföreningen har precis inletts och två möten är inplanerade i mars. Förhoppningen är att förhandlingen ska bli klar under mars månad.

EHB yrkar på en hyreshöjning med 1,2 procent under 2018. Förra året låg höjningen på 0,45 procent, året dessförinnan höjde man inte alls.

– Vi vill inte höja överallt. I Sadelmakaren ligger hyrorna redan högt och i Romberga ska vi renovera så det blir en separat förhandling, säger Jennie Sahlsten, VD vid EHB.

För ungdomsbostäderna i Krukmakaren yrkar man i år på två procents höjning, samma som året före.

– Hyrorna har varit för låga där så antingen måste vi höja hyrorna så de täcker värdet på huset eller göra en nedskrivning av fastighetsvärdet, säger Jennie Sahlsten.

Hos Håbohus höjdes hyrorna i snitt med 0,99 procent vid årsskiftet. Fastighetsbeståndet har hög standard tycker bolagets VD Mats Norrbrand.

– Hela beståndet är stambytt, vi har inga miljonprogram kvar att renovera, konstaterar han.

En hyreshöjning känns ändå motiverad för en långsiktighet i planeringen.

– Vi har en relativt hög belåning och om räntorna stiger kan vi snabbt få ett underskott, säger Mats Norrbrand.

Den senaste förhandlingen med Hyresgästföreningen tycker han flöt på bra.

– Den har präglats av en god dialog. Även om vi har olika åsikter har båda ett realistiskt utgångsläge, de är en bra förhandlingspart.