EP har tidigare skrivit om renoveringen av kyrkan och konserveringen av kyrkomålningarna gjorde av Albertus Pictus. Kyrkan ska få nytt golv och inför det arbetet var arkeologen Malin Lucas på plats för att se om det fanns några historiska fynd under golvet. Ett fynd var från kyrkan som stod på platsen före den nuvarande.

– Under altaret hittade vi två stora stenblock, det tyder på att de mest troligt användes till altaret i den gamla kyrkan. Tyvärr kunde vi inte gräva djupare då detta var ett arbete som genomfördes inför renoveringen, säger Malin Lucas.

Kyrkan som står på plats i dag är byggd under 1400-talet. Stenblocken är alltså från den tidigare kyrkan som misstänkts vara byggd i trä. De hittade även mynt och trä från 1700-talet trät kommer från tidigare kyrkbänkar. Men inga av fynden var så omvälvande att de ska tilbaka och gräva vidare.

– Små grävarbeten som dessa gör vi rätt så ofta vid olika former av renoveringar. Men för större utgrävning krävs det tid och pengar, något som inte finns i dag. Men vem vet, de kanske ska gräva utanför kyrkan någon gång i framtiden och då kan vi komma tillbaka. Det ska finns många spännande saker i närområdet.

I Lilla Härnevi som ligger nära kyrkan har man tidigare hittat fynd från brons- och järnåldern, bronsåderfyndet bestod av över 40 olika bronsföremål.. Det finns även gamla anteckningar som nämner att det kan finnas en forngrav i närheten av kyrkan.