Inne i lokalerna vid Västerledstorg som senast huserade karateträning håller hantverkarna Gustav Holmberg och Henrik Vallin på att bygga en fritidsgård. Det är V-boden, som ligger i andra änden av torget, som ska flytta hit.

V-bodens nuvarande lokal, vid ingången till torget från parkeringen, ska rivas, enligt planerna. En begäran om rivningslov har lämnats in till kommunen av EHB, Enköpings Hyresbostäder, som äger Västerledstorg med omnejd sedan 2017.

– Tanken är att vi med det ska öppna upp torget. Det ska bli mer öppet och inbjudande, säger Carina Weir, vd för EHB.

Artikelbild

| Henrik Vallin och Gustav Holmberg jobbar med golvet i fritidsgården.

EHB hoppas att rivningen ska kunna ske innan det här året är slut.

Fritidsgårdens besökare kan glädja sig åt mer ändamålsenliga och nyrustade lokaler. Det kommer även att vara kök i nya V-boden, något som tidigare har saknats.

– I början av oktober ska det vara inflyttningsklart, berättar Lena Pettersson, fastighetschef på EHB.

Flytten av fritidsgården och rivningen av byggnaden mot parkeringen ser Weir och Pettersson som steg ett i en förändring för Västerledstorg.

Artikelbild

| Lena Pettersson och Carina Weir i V-bodens nya lokaler.

– När du får torget att inte bli så instängt kommer det att blir mer inbjudande för folk. Det kommer att bli ett helt annat torg, säger Carina Weir.

Som torget ser ut nu kan det kännas otryggt. Ica Västerhallen har till och med uppgett att kunder drar sig för att komma dit och handla efter mörkrets inbrott.

Artikelbild

| Västerledstorg ser ut så här.

EHB hoppas att man som fastighetsägare kommer att kunna presentera fler nyheter för bostadsområdet och för torget.

– Det här blir ett utmärkt första steg, säger Carina Weir.

Inom Enköpings kommun har frågan om ett allaktivitetshus väckts. En lämplig placering skulle kunna vara i området kring Lillsidan och Västerledstorg.

Fastighetsägaren vill också gärna bidra till att det blir mer aktiviteter på torget, som idag är ganska dött, och även i bostadsområdet.

– Man ska känna att det här är vårt område, att här vill man bo, säger Carina Weir.

En annan nyhet i området är att Securitas, som har hand om bevakningen av kommunens och EHB:s fastigheter, nu också tar över parkeringsövervakningen från Q-park (från och med 1 oktober). I samband med det har skyltningen av parkeringsplatser setts över för att göra det tydligt om vad som gäller.

Trygghetsvandringar som har gjorts i området har också resulterat i en del åtgärder som ska göra det tryggare.