För att göra det lättare för biologer och allmänhet att ta reda på vad det är man träffar på ute i naturen så utvecklas nu artbestämningsappar. Just en sådan tas nu fram i Sverige, och det första den ska få ta sig an är nyckelpigor. I Uppsalas stadsträdgård letar insektsforskaren Martin Bergman efter nyckelpigor att fotografera.

– Nyckelpigor lämpar sig speciellt bra för att träna roboten med eftersom här finns – jämfört med andra insekter – ganska stora skillnader mellan arterna. De är lätt att se vilken nyckelpiga man har hittat på bara färgen, säger Martin Bergman.

Under sommaren 2018 så kommer tusentals barn att utrustas med en förstoringslins för mobilkameror och en nyckelpigepallör. Naturhistoriska riksmuseets forskare Miroslav Valan kommer sen tillsammans med sitt forskningslag att sammanställa barnens bilder och presentera de för roboten.

Artikelbild

| De är lätt att se vilken nyckelpiga man har hittat på bara färgen.

– Det här underlättar när biologer ska inventera den biologiska mångfalden, vi kan alla hjälpas åt med det . Och ta reda på när, var och hur de olika djuren verkar i landet, säger Martin Bergman.

För att vara med och hjälpa forskarna att fotografera nyckelpigor så laddar man ner appen 'Nyckelpigeförsöket 2018' och börja dokumentera krypen. Vill man vara säker på att stöta på pigorna i grönskan så ska man enligt Martin Bergman titta där det finns mat.

– De flesta är rovdjur och äter framför allt bladlöss. Kolla efter bladlösskolonier, i buskage eller på blomstjälkar, tipsar Martin Bergman.

felix.blom@unt.se