Med hjälp av en grävmaskin och instruktioner av Tommy Hedblad från underentreprenören Bodén i Mälardalen gräver Amanda Forsberg (L), vice ordförande i socialnämnden, en liten grop i en hög makadam och får applåder från församlade tjänstemän och entreprenörer.

– En liten målgång, konstaterar socialchef Elisabeth Kántor nöjt. Redan 2014 började man leta tomt för boendet så det har tagit sin tid att komma igång.

Boendet kommer att få tolv lägenheter och vänder sig till personer med flera diagnoser, missbruksproblem, psykisk ohälsa eller fysiska åkommor. Sex personer samt en föreståndare ska anställas och boendet kommer att vara bemannat dygnet runt.

Artikelbild

| Det nya boendet kommer att ligga lite avskilt och i en lugn och vacker miljö strax nott om Örsundsbro.

Det är ett nytt koncept för Enköpings kommun och ett samarbete mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Både Elisabeth Kántor och Lotta Tronêt, chef vid vård och omsorgsförvaltningen, har dock positiva erfarenhet från liknande boenden i bland annat Västerås stad.

Den oro som funnits bland närboende för att boendet kan bidra till stökigheter i området tycker de att de har kontroll över.

– Man måste ha respekt för folks oro men jag tycker att vi har hittat en bra form för dialog med kringboende, säger Elisabeth Kántor.

Artikelbild

| ”Hösten 2020 ska bygget vara klart, vi reser stommen i januari” säger Patrik Toresäter och Stefan Ekelund från entreprenören Andersson Company.

Redan hösten 2021 ska samsjuklighetsboendet vara klart för inflyttning. Ekonomiskt räknar man med att se besparingseffekter redan efter något år.

– Kostnaderna för externa placeringar på annan ort är höga. Det här ger en vinst både ekonomiskt och mänskligt, det är en utsatt grupp som nu får ett boende på hemorten i en fantastisk miljö, säger Lotta Tronêt.