Miljö- och byggnadsnämnden kräver i ett föreläggande att kommunens skolor städas oftare och bättre. Föreläggandet hänvisar till Folkhälsomyndighetens allmänna råd. I föreläggandet ingår ett krav om att textila möbler och textila mattor ska dammsugas varje dag då verksamhet bedrivs i lokalerna.

Det är delen i föreläggandet med daglig dammsugning, eller kanske snarare tolkningen av vad det kravet egentligen innebär enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd, som utbildningsförvaltningen har vänt sig emot och överklagat. Länsrätten har nu avslagit skolans överklagande.

– Det var väldigt väntat . Vi vill att man prövar punkten om städning av textila möbler och mattor varje dag. Länsrätten har enbart prövat om miljö- och byggnadsnämndens beslut formellt har gått riktigt till, säger Frank Stoor som är förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Artikelbild

| Förvaltningschef Frank Stoor har fått lägga ner mycket tid och arbete på städfrågor för utbildningsförvaltningen.

– Nu har vi tre veckor på oss att överklaga till miljödomstolen, säger han.

Frank Stoor har tidigare förklarat att han vill få prövat om åtgärden (dammsugningen av textilier) står i proportion till kostnaden och effekten.

Nu har även städföreläggandet lyfts på annan plats inom Enköpings kommun. I samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till besparingsåtgärder 2020 ingår en uppskattad besparing på elva miljoner kronor om föreläggandet inte genomförs.

Delar av det utökade städkravet har dock utbildningsförvaltningen redan genomfört sedan årsskiftet, då städinköpen har utökats med fyra miljoner kronor årligen. Antalet storstädningar har utökats från en till två gånger om året. Dessutom har antalet städdagar i skolorna och förskolorna utökats från fyra till fem dagar per vecka.

Kent Möller Andersen, chef för städenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen, anser att det är "överstädning" i fall man ska tolka föreläggandet som att de textila möblerna ska dammsugas fem gånger i veckan.

– När jag tänker koncern ser jag det som lite slöseri, säger han.

– I runda slängar handlar det om 5 000 möbler som ska dammsugas varje dag, säger Kent Möller Andersen.

Frank Stoor anser att skolorna med den nu utökade städningen gör vad som krävs av städföreläggandet.

– Vi menar att vi kommer att uppfylla det, men vi vill inte göra arbete i onödan. En tom lokal vill vi inte städa. Vi har även en ekonomisk verklighet att förhålla oss till, säger han.

LÄS MER: Städkravet motsvarar 20 lärartjänster