Den nationella beslutet 2017, att dra in möjligheten att skicka in sin deklaration genom speciella servicebrevlådor efter arbetstid, skapade upprörda känslor runt om i landet.

– Vi har fångat upp reaktioner från förra året. Servicen blev inte tillräckligt bra. Vår kommunikation var för otydlig och alla nåddes inte av den, säger Johan Schaumann, deklarationsexpert på Skatteverket.

Indragningen av dygnsöppna brevinkast på servicekontoren gjordes enligt Skatteverket på grund av risk för sabotage.

– Vi hade flera incidencer där annat än post lades ner i brevlådorna. Bland annat vätskor, avföring och vid enstaka tillfällen har det till och med tänts eld i brevinkasten. Men ingen allvarlig fara har inträffat även om risken varit överhängande, enligt Skatteverket. Det är 60 servicekontor i Sverige som under två veckor innan deklarationsdagen kommer att ha dygnet runt-öppna inkast. Efter deklarationsdagen så stängs brevinkasten fram till nästa år. Brevinkastet på Skatteverkets servicekontor på Korsängsgatan 38 i Enköping kommer att vara dygnsöppet 16 april till 2 maj.

– 90 procent av alla i Sverige deklarerar digitalt idag och en majoritet av resterande gör det via post. Oftast handlar det här fallen om anhöriga som postar deklarationer åt exempelvis sina gamla föräldrar och som inte kan komma ifrån arbetet på servicekontorens vanliga öppettider, säger Johan Schaumann.