Frågan om att omvandla den gamla järnvägsbanken mellan Ekolsund och Krägga har drivits intensivt i flera år. Nu har man tack vare bidrag fått klartecken att sätta igång med arbetet på allvar.

– Bidraget innebär att vi nu kan börja arbetet. Det första blir att grusa på båda sidor om järnvägsdelen, och sedan ska det läggas ny trall samt sättas upp Gunnebostängsel vid nuvarande staket för att öka säkerheten, säger Karl-Erik Thulin.

Karl-Erik bor i Bålsta, men har under flera decennier haft sommarställe i Hammarsudd. Han har varit en av flera drivande krafter runt projektet.

Artikelbild

| Historia. Dagarna förbipasserande fick leda cykeln över den gamla järnvägen är snart ett minne blott.

– Jag har varit engagerad egentligen sedan år 2000, men för fyra år sedan skrev vi till både Håbo och Enköpings kommun i ärendet, så sedan dess har det varit mer intensivt.

Tidigare under sommaren blev det klart att man får ett bidrag via Leader, ett EU-initiativ som ska gynna metoder för utveckling genom lokala krafter. För att få bidrag har det dock varit tvunget att få in en offentlig part i projektet, vilket nu har skett. Håbo Marknads AB går in som projektägare – ett slags administrativt stöd. Utöver dem är det Nyströms fastigheter AB, som sedan tidigt i år äger järnvägsbanken, och föreningar med sina medlemmar som driver projektet.

– Jag fick nys om det här projektet snabbt efter att jag tillträdde som VD i februari och jag kände direkt att det här var något vi skulle hänga på, berättar Lars-Erik Sandhgren från Håbo Marknads AB och fortsätter:

– Det här är ett projekt som är bra för lokal näringsverksamhet och dessutom är det miljömässigt kanon.

Vad innebär det här mer konkret?

– De boende framför allt kommer ju att gynnas och det ger en möjlighet att förbättra turismen. Det förbättrar länken mellan Ekolsund och Krägga, menar Karl-Erik Thulin.

– Det blir ju klara förbättringar när det gäller förbindelserna, framför allt för oss som gillar att cykla, fyller Lars-Erik Sandhgren på.

Tidsramen för projektet är satt till ett år, från september 2017 till oktober 2018. Men man vill komma igång så fort som möjligt, berättar Karl-Erik.

– Vi ska inte vila på hanen, utan vi ser det här som något vi ska dra igång så fort som möjligt. Det är en del jobb att röja undan lite i första steget, men vi efter att vi fått på ett första lager grus är tanken att det ska vara användbart redan i år.

Det har också funnits en nära kontakt med olika föreningar.

– Det finns önskemål om exempelvis lite bänkar som man kan sätta sig på – det är ju fantastiskt vackert här. Men vi får se, säger Karl-Erik Thulin.

– Vi hoppas kunna väcka ännu mer intresse från andra föreningar runt omkring som vill engagera sig i det här, säger Lars-Erik Sandhgren.