Det var under oktober som Enköpings kommun genomförde en livsmedelskontroll på restaurangen.

I ett förråd hittades påsar med torkad svamp som saknade märkning över ursprung. Lagkravet är att livsmedel ska kunna spåras i alla stadier i produktionskedjan.

I ett kylrum förvarades uppskuren paprika i plastbackar som inte var övertäckta, något som inte heller är förenligt med lagens krav.

När temperaturen på varmhållningen kontrollerades så visade det sig att den understeg miniminivån, som ska vara minst 60 grader. I det här fallet uppmättes 54 grader.

Kommunens miljöavdelning kommer att göra en uppföljande extra kontroll för att se att kraven i nämnda fall är uppfyllda.