Under debatten i fullmäktige om förslaget att sälja Ena energi framfördes att det inte gick att bordlägga ärendet. Om beslut inte togs 11 juni skulle ”inget anbud eller avtal finnas kvar”.

Påståendet ledde till ett upprört inlägg från Neil Ormerod (V), eftersom Vänsterpartiet yrkat på bordläggning. Ormerod ansåg att det var ”otroligt oförskämt av ett företag att ställa krav på fullmäktige” och att det inte är ”acceptabelt att en demokratisk församling ska ta ställning till förslag som inte går att skjuta på”.

Men avtalet som bifogats handlingarna till fullmäktigeledamöterna, 30 tättskrivna sidor på engelska, innehåller förutom 11 juni som sista datum för godkännande också en paragraf som ger möjlighet att om det inte godkänns förhandla om delar av avtalet.

Artikelbild

| Anders Ericsson, vd Värmevärden AB, bekräftar att avtalet om Ena energi ger möjlighet till justeringar även efter 11 juni.

Dessutom finns en paragraf som gör det möjligt för Värmevärden att säkra finansiering av köpet även efter 23 oktober som var sista dag för deras finansiering då avtalstexten skrevs.

Anders Ericsson, vd för Värmevärden, bekräftar att det finns möjlighet att skjuta på godkännande av avtalet och att förhandla om justeringar av avtalets innehåll.

– I avtal mellan ett privat bolag och en kommun måste det finnas möjligheter att göra mindre förändringar. En beslutande församling, fullmäktige eller kommunstyrelse, kan bordlägga eller återremittera ett ärende, och ett fattat beslut kan överklagas, säger Anders Ericsson.

Att det trots detta framfördes som ett argument att avtal och anbud inte skulle finnas kvar om frågan om försäljning inte avgjordes av fullmäktige 11 juni, vill han absolut inte kalla lögnaktigt:

Artikelbild

| Neil Ormerod (V) blev upprörd över påståendet i fullmäktige att avtal om försäljning skulle falla vid bordläggning. Men påståendet var fel.

– Nej, definitivt inte, avtalstexten är ett komplicerat juridiskt dokument, men framför allt är det kommunpolitikerna som har att avgöra om man anser det lämpligt eller möjligt att använda sig av möjligheter att justera delar av avtalet. Värmevärden kommer inte att agera vidare när det gäller Ena energi, säger Anders Ericsson.

Han är besviken över utfallet i fullmäktige eftersom hans bedömning är att en försäljning skulle varit positiv för både kommunen och för Värmevärden:

– Det som förvånat mig under den livliga debatt som förts i media månaden före beslutet är att utvecklingen av staden Enköping och hamnområdet, det som var huvudargumentet för försäljning och flytt, försvann. I stället kom debatten att handla om bolaget Ena energi, säger Anders Ericsson.