Mats O Karlsson, som tillsammans med Olle Pettersson tog initiativet till att ha möten om pastor HF Spak, berättade att söndagens möte var det 25:e sedan det allra första, 1993.

Blåsorkestern Vegasextetten spelade, liksom fallet har varit under de allra flesta av de 25 gångerna. Det som var olikt det vanliga mönstret för mötena var själva mötesplatsen. På grund av regnigt väder hade man flyttat inomhus, från Pastor Spaks park till Tingshuset.

Arrangörer är Socialdemokrater för tro och solidaritet, Enköpings arbetarekommun och ABF. Linda Johansson, arbetarekommunens ordförande och troende, hälsade deltagarna välkomna.

Artikelbild

| Anders Wejryd (ärkebiskop 2006 till 2014) gav sin bild av pastor Spak.

– Jag brukar få frågan om man verkligen kan vara kristen och sosse. "Ja, brukar jag svara. Det kan man. Jesus måste ha varit sosse", sa hon

– Nu vet jag inte om Jesus var sosse, men han kanske var socialist i varje fall och det var ju pastor Spak också, fortsatte Linda Johansson.

Mats O Karlsson gav några glimtar och minnen från tidigare års möten. Han konstaterade att allt har sitt slut och att någon gång måste vara den sista. Den här gången tyckte han att det känns det rätt att sätta punkt, med Anders Wejryd som den sista huvudtalaren.

– En värdigare avslutningstalare hade vi svårt att tänka oss, sa Mats O Karlsson.

Artikelbild

| Linda Johansson funderar över om Jesus var socialist.

Anders Wejryd talade om pastor Spaks kyrka, dagens kyrka och om Jesus. Han gav sin bild av Spak, en bild av en människa med stort rättvisepatos, som var radikal åt alla håll, men som inte var särskilt konsekvent om man ser till svängningarna i hans tro och politiska engagemang under hans liv. 1926 tog pastorns sitt liv.

– Det gick inte så bra för honom, men han var en människa som tog livet på allvar, sa Anders Wejryd.