Den senaste tidens uppmärksamhet i media kring hot och angrepp mot lantbrukare gjorde att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i förra veckan kallade LRF (Lantbrukarnas riksförbund) till näringsdepartementet för att informera sig om situationen.

Vid mötet med landsbygdsministern deltog LRF:s förbundsordförande Palle Borgström och lantbrukaren Catharina Rudolphson från Örsundsbro som är vice ordförande i LRF Mälardalen.

Hon är även en av ett flertal lantbrukare som fått ta emot hot och otrevliga samtal från djurrättsaktivister som använder sig av fingerade namn. Även barnen i familjen har fått samtal på sina telefoner.

Artikelbild

| LRF:s förbundsordförande Palle Borgström skrev en uppmärksammad debattartikel om hoten mot bönderna i Aftonbladet 9 april.

– Man har kallat mej ond och hotat med att komma och släppa ut djuren om jag inte blir vegan och sagt att man ska demonstrera vid gården. Det är även inspelade meddelanden på mobilen där förställda röster säger att de vet vem jag är och att jag plågar djuren som de vill väl. Det är en fruktansvärt jobbig situation, jag bor ju på min arbetsplats, säger Catharina Rudolphson.

Hon har kolleger som blir kallade mördare och våldtäktsmän då de inseminerar kor, och som haft aktivister på gården som skrämt deras barn när de varit ensamma hemma.

– Jag har polisanmält händelserna och polisen säger att jag ska ringa 112 om det kommer demonstranter till gården, så jag utgår från att man tar det på allvar. Men aktivisterna håller sig precis över gränsen för vad som är brottsligt och det är brott där anmälningarna oftast läggs ned.

Att försöka diskutera sakfrågan med aktivisterna upplever hon som helt lönlöst.

– De är inte mottagliga för några argument. Jag har inget problem med att de är veganer men om de vill få igenom sina åsikter måste de gå på politikerna. Att hota och skrämma folk är inte rätt väg, säger Catharina Rudolphson.

Att hon nu har bra grannar och människor ikring sig är betydelsefullt.

– Och stödet från LRF har varit helt fantastiskt. Krisavdelningen är väldigt bra att ha att göra med, säger Catharina.

Till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lämnade LRF över en lista med åtgärder som de nu ställer krav på. Bland annat vill förbundet att det införs krav på tillstånd för demonstrationer utanför planlagt område så privatpersoner inte kan trakasseras på sin egen mark. Idag kan demonstranter hänvisa till allemansrätten under sitt agerande.

Krav ställs även på att brottskoder införs för brott med djurrättsmotiv för att man lättare ska kunna upptäcka mönster och kartlägga omfattningen av hatbrott mot djurhållare.