För tredje året i rad anordnar Björklinge nattvandrarförening (Bsafe) i samarbete med företaget SFT - Självförsvar för tjejer, en grundkurs i självförsvar i Idrottshallen i Björklinge. Med hjälp av sponsring och samarbete av lokala aktörer deltar nio tjejer och kvinnor till ett reducerat pris. Under tre timmar får de lära sig grunderna i hur man försvarar sig vid ett överfall, och våldet som lärs ut och förklaringen till detta, gör att åldersgränsen är 14 år och uppåt. 

Tyvärr är vi här idag men vi hoppas att vi inte kommer att behövas i framtiden, säger Daniel Heinrici, grundare till utbildningen.

Deltagarna tystnar och nickar instämmande och alla kan förstå allvaret i budskapet. I år är åldersspannet brett bland deltagarna, den yngsta är 14 och den äldsta 74 år. Några har gått kursen tidigare och några är helt nya. Det skrattas en hel del i allvaret och det svettas naturligtvis. Under kvällen lärs det ut försvar i olika situationer och tekniker på hur man snabbt kan skada förövaren för att kunna ta sig därifrån. Efter 1,5 timme tar alla en kort paus för lite frukt och juice för att sedan lära sig förvar mot en förövare som ligger över en. Känslan i rummet ändras och det känns lite mer på allvar. Ledarna är pedagogiska och pratar deltagarna igenom varje moment så att alla förstår att detta våld används bara när man är rädd att bli utsatt för något hemskt. Sara Berlin anmälde sig och sin vuxna dotter till kursen.

Artikelbild

| ”Tyvärr är vi här ikväll” säger Daniel Heinrici till kursdeltagarna.

 Varför anmälde du dig till den här kursen?

  Jag kände att jag ville ha tips och kunskap om hur jag tar mig ur en trängd situation. Det händer ju så mycket tråkigt i samhället idag, säger Sara Berlin. 

Vilka tankar fick du under kursen? 

 Jag vill lära mig mer. Vi fick dessutom ett rejält träningspass i nästan tre timmar.

Artikelbild

| Deltagarna får ett ordentligt träningspass samtidigt som dom lär sig självförsvar.

Om kursen återkom skulle du alltså gå igen?

  Absolut och lite tråkigt att vi var så få, men det gjorde ju att vi fick mer instruktionstid. Nästa gång skulle jag rekommendera fler att gå och funderar faktiskt på att anmäla mig till terminskurser i självförsvar, säger Sara Berlin. 

Linda Mineur, vice ordförande Bsafe, berättar: 

  Kursen är till för högst 20 deltagare och i Björklinge har vi fått ihop 14 som flest. I år satte vi ingen övre åldersgräns för att få med mammor och äldre syskon, säger hon. 

Bsafe jobbar hårt med att få ihop sponsorer och boka allt helt ideellt. Vi ska bjuda in skolor och lokala företag nästa år så att vi får fler att komma. Tyvärr är denna kunskap viktig och kan rädda dig eller din dotter ifrån att utsättas för fruktansvärda saker, säger Linda Mineur.