För SPF Seniorerna i Skokloster kan nämligen reseavståndet till Bålsta i bland vara orsaken till att de uteblir till pubkvällar, medlemsmöten och cirklar. Då kan kanske ett arrangemang i Skokloster passar bättre. Vill det sig väl så kan det till och med bli så bra att SPF-medlemmar från Bålsta och andra ställen i Håbo kommun  väljer att åka till Skokloster och delta i deras aktiviteter. Därför träffades ett tjugotal pensionärer i Skokloster bygdegård för att spåna idéer och planera sociala aktiviteter i bygden.

 Jag tror att det aktiverar fler medlemmar om de inte alltid är hänvisade att åka till Bålsta. Men det är mycket som ska klaffa. Först och främst lokalfrågan, säger Britt-Marie Danielsson, SPF Senior och initiativtagare till mötet.

Hur det nu blir med den saken så rönte bygdegårdens splitternya kök särskilt stort intresse. Det skulle - tyckte många - ge utmärkta möjligheter att till exempel lära sig mer om hållbar, grön matlagning. Flera höjde också rösten för någon slags studiecirkel om Skoklosters långa och spännande historia. Andra var särskilt intresserade av frågor och tekniker som rör mental och fysisk hälsa. Även dans och musik nämndes.

Artikelbild

| Bygdegården har plats för 80 personer och ett nytt fräscht kök.

Det behövs även cirkelledare som bor i Skokloster eller i dess närhet, tilllägger Britt-Marie. Vi får jobba på och se vart det leder.

Tiden får utvisa vad det blir av alla idéer som kom fram. Men en sak kan vi slå fast redan nu - det räcker långt med att bara träffas.

 Det här är ju vår första träff, avslutar Britt-Marie.  Men det känns spännande att följa projektet med hopp om fler möjligheter till aktiviteter på hemmaplan öppnas upp för skoklosterborna.