Under de senaste tre månaderna har antalet jobb i länet minskat med 931 stycken till totalt 3 595 lediga jobb.

Arbetslösheten ligger kring sex procent. Det är lägre än Stockholms län och Västra Götalands län.

– Siffror för tredje kvartalet ger motstridig information. Å ena sidan minskar sysselsättningsgraden i Uppsala län. Arbetslösheten likaså. Samtidigt minskar antalet lediga jobb, säger Anders Bergquist, utredare Region Uppsala.

Enligt Konjunkturinstitutet kommer sysselsättningsökningen att minska i hela landet i år eftersom byggandet förväntas stanna av. Det finns även en prognos för minskad efterfrågan i den offentliga sektorn.

– Eftersom länet har en stor offentlig sektor och har haft ett stort byggande kan denna utveckling ha stor påverkan lokalt, säger Anders Bergquist.

Hur ska arbetssökande tänka i detta läge?

– Man kanske inte ska säga upp sig om man inte har ett annat jobb att gå till. Det kan bli svårare att hitta ett nytt eftersom antalet lediga jobb minskar. I vilka branscher det handlar om har vi dock inte siffror på, säger Anders Bergquist.

Och vad gäller för arbetsgivare?

– På många ställen är det svårt att hitta rätt medarbetare. Men det varierar från bransch till bransch.