Antalet fall av sexuellt överförbara infektioner i Uppsala län minskar, enligt Folkhälsomyndighetens statistik för år 2017 som sammanställts av Region Uppsala. Minskningen beror främst på att antalet klamydiafall fortsätter minska. Under 2017 anmäldes 1154 fall av klamydia, jämfört med 1343 fall år 2016. I hela Sverige anmäldes 33 734 fall av klamydia under förra året.

– Det är vi lite undrande över. Vi tar fler och fler prover och färre och färre blir positiva. Det är två år i rad som det minskar men det har hänt förut. Man är orolig över att det är ett liknande scenario som 2006 då det skedde en mutation av klamydiabakterien men de kan inte hitta någon förändring, säger Johan Hedlund, smittskyddssjuksköterska på Smittskyddsenheten i Region Uppsala.

Även antalet fall av HIV i Uppsala län har minskat, från 19 stycken fall år 2016, till 10 stycken 2017. I hela landet rapporterades 434 fall under föregående år. Antalet fall av syfilis i Uppsala län har ökat från 3 fall under 2016 till 6 fall år 2017. I hela landet rapporterades 389 fall av syfilis.

Antalet fall av gonorré ökar i hela Sverige och under 2017 anmäldes 2 531 fall. I Uppsala län anmäldes 67 stycken gonnoréfall vilket är den högsta siffran sedan 1986.

– I mitten av 90-talet var gonorré nästan utrotad men när bromsmedicinerna för HIV kom i början av 90-talet började rädslan som fanns sakta släppa. Då började man gå över tillbaka till de gamla beteendet med att inte skydda sig och ha flera partners. Från att varit en sjukdom som funnits i kretsar där män haft sex med män har det blivit en heterosexuell sjukdom i och med att den kvinnliga sexualiteten blev mera fri under 90-talet, säger Johan Hedlund.