Spelinspektionen tar strid för svenska spelbolag

För att få bedriva spel om pengar i Sverige måste spelbolaget ha en eller flera spellicenser utfärdade av Spelinspektionen. Spelinspektionen har nu en tuff uppgift att jaga spelbolag som inte ansökt om, eller beviljats licens.

26 juni 2020 13:32

En stor utmaning för betting- och casinobolagen har varit regelefterlevnad. Sedan licenssystemets införande 1 januari 2019 har ett trettiotal ärenden hos Spelinspektionen resulterat i varningar och anmärkningar, och ett uppmärksammat fall har mynnat ut i indragen licens.

Några dussin spelbolag har till dagens datum klarat sig helt från någon form av offentlig reprimand från myndigheten. 

Licenssystemet gäller fortfarande i högsta grad, men har blivit satt under stor press under de dryga 18 månader som gått sedan det infördes. Det relativt stora intresset att nyetablera sig i Sverige har svalnat. Det visade sig vara svårt att efterleva alla krav och att konkurrera, inte minst med ATG och Svenska Spel med deras kundregister uppbyggda över decennier. Många som tidigare erbjudit spel om pengar mot den svenska marknaden har valt att träda ut ur Sverige, och flera har gått i konkurs. 

Olagligt spel hotar licenssystemet

För att få en svensk spellicens krävs bland annat att spelbolaget tar ansvar för spelmissbruk och har skydd mot överdrivet spelande. Man måste också ha tydliga åldersgränser och en säkerställd lösning för att kunna kontrollera åldern på spelare, samt förbinda sig att bedriva måttfull marknadsföring. 

Den stora nageln i ögat för den svenska licensmodellen är olagliga spelbolag som alltjämt väldigt enkelt kan nå både medvetna och ovetande svenskar. 

De aktörer som valt och kunnat fortsätta erbjuda spel i Sverige är ofta lite större. Det de kan erbjuda räcker dock inte till mot olagliga spelbolag som som dels: 

– Inte betalar skatt (åtminstone i Sverige)
– Kan erbjuda kampanjer vars värde lätt kan vara 10x värdet som ett licensierat bolag får erbjuda
– Inte lägger ned resurser för att minska problemspelande
– Inte håller sig till måttfull marknadsföring

Spelinspektionens arbete mot olaglig spelverksamhet online

I dokumentet Spelinspektionens arbete mot olaglig spelverksamhet online - strategi, skriver myndigheten att "en grundläggande förutsättning för att målen med den nya spelregleringen ska uppnås är att de som bedriver spelverksamhet i Sverige har licens och att andra stängs ute från den svenska spelmarknaden". 

I dokumentet medger Spelinspektionen att de inte har "möjlighet att ensam bekämpa den olagliga spelverksamheten" och att det inte finns "något verktyg som direkt utesluter den olagliga spelverksamheten från den svenska marknaden". De manar till "självreglering" och hjälp från polis, åklagare och andra svenska myndigheter såsom bl.a. Konsumentverket och Finansinspektionen.

Allt fler spelbolag förbjuds

Spelinspektionen har accelererat förbuden. Nära hälften av de spelbolag som förbjudits delgavs förbuden under juni månad 2020. De spelbolag som ålagts med förbud att bedriva spel i Sverige kan ses på Spelinspektionens hemsida.

Förbuden väger dock ganska lätt eftersom de uppenbarligen fortfarande går att spela på mängder av dessa spelbolag. För det svenska licenssystemets överlevnad är det ett måste att Spelinspektionen vinner kampen mot olagliga spelbolag.

Från

Baker George Media S.R.L