Miljarder spenderas på spelsidor utan svensk licens

Sedan 2019 har regeringen strävat efter att etablera en kontrollerad spelmarknad för hasardspel med hjälp av ett licenssystem. Trots detta rapporterar Spelinspektionen att svenskarna spenderade miljardbelopp hos icke-licensierade aktörer under 2020.

15 april 2021 13:08

Svenskarnas intresse för spel om pengar på nätet är fortsatt stort. Detta visar en sammanställning av den statliga myndigheten Spelinspektionen, vars uppdrag är att säkerställa att lotterier, casinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. 

I sammanställningen framkommer det att de svensklicensierade spelbolagen omsatte 24,7 miljarder kronor under 2020. Siffran är baserad på spelarnas insatser minus utbetalda vinster. Mest aktivitet var det under fjolårets fjärde kvartal då omsättningen låg på 6,8 miljarder kronor.

Lägre omsättning än under fjolåret

Statens licenssystem infördes den 1 januari 2019. Sedan dess kan alla aktörer som uppfyller statens villkor beviljas med en licens som ger dem tillåtelse att ta del av den svenska spelmarknaden. I dag finns det 101 spelbolag med aktiva licenser, vara flera har beviljats med licenser för fler än en spelsida.

Trots det stora antalet spelsidor var omsättning på den svenska spelmarknaden något högre under 2019 (24,8 miljarder kronor enligt Spelinspektionen). Vid en närmare jämförelse av de båda sammanställningarna framkommer det dock att siffran är något missvisande. Även om spel hos aktörer med svensk licens har minskat så har spel hos aktörer utan licens istället ökat. 

Miljarder hos spelbolag utan licens 

Under 2019 spenderade svenskarna mellan 1,8 till 2,2 miljarder kronor hos icke-licensierade aktörer. Under 2020 låg motsvarande siffra på 2,4 till 2,8 miljarder kronor, vilket alltså är en ökning på cirka 600 miljoner kronor. Detta innebär också att det finns goda skäl till att anta att svenska spelarna totalt spenderade mer pengar på spel under 2020 än under 2019.

Det finns flera anledningar till att spel hos icke-licensierade aktörer har ökat. En anledning är att staten tillfälligt har stramat åt bonussystemen på de svenska spelsidorna, vilket har lockat svenskarna till andra alternativ. En annan är att inte alla kan skilja på en licensierad och en icke-licensierad hemsida. 

Den som är osäker på detta kan antingen leta efter Spelinspektionens blåvita logotyp på aktuell spelsida, eller gå in här för att hitta en svensk site och få en överblick över vilka aktörer som finns tillgängliga.

Spelinspektionens stora utmaning

Att fler svenskar söker sig till icke-licensierade aktörer är givetvis problematiskt för den svenska staten, som har satsat hårt på att reglera och kanalisera den svenska spelmarknaden. Dels kan de inte garantera att spel hos icke-licensierade bolag lever upp till statens satta säkerhetsvillkor, dels betalar inte dessa aktörer betalar svensk skatt.

Spelinspektionen jobbar kontinuerligt med att få bukt på problemet och ställde sig tidigt skeptiska till regeringens förslag om att begränsa svenska spelbonusar, just eftersom de var oroliga för den utveckling som håller på att ske. Med bakgrund på detta och med sammanställning till hands, kanske regeringen nu är redo att lyssna på den myndighet som faktiskt ansvarar för den svenska spelarhälsan.