Hur las-utredningen kan förändra arbetsrätten

Den 1 juni presenterade regeringen las-utredningen “En moderniserad arbetsrätt” som har varit mycket omdebatterad. Enligt utredaren är syftet med utredningen att ge fler tillträde till arbetsmarknaden. Samtidigt minskar det arbetstagares möjlighet att stanna länge hos samma arbetsgivare.

13 november 2020 09:27

Dagens arbetsmarknad förändras snabbt och arbetsrätten utvecklas inte i samma takt som samhället. Den 25 april 2019 beslutade därför regeringen att låta en särskild utredare lämna förslag om hur arbetsrätten kan anpassas och moderniseras. Förändringarna som föreslås är följande:

Vem får sparken först
När en arbetsgivare måste avskeda personal idag är de tvungna att avskeda enligt turordningen “sist in, först ut” Det innebär att den som anställdes senast i företaget måste vara den som avskedas först. Små företag med högst tio anställda får undanta två personer från turordningen om de har kompetens som är viktig för företaget. Nu föreslås det att det ska utökas till fem anställda och att det ska gälla för alla företag oavsett storlek.

Att turordningen inte sköts är en vanlig anledning till att arbetstagare söker hjälp hos en arbetsrättsbyrå i Stockholm eller på andra orter. Det nya förslaget ska göra det lättare för arbetsgivare att behålla specialkompetens utan att behöva bryta mot lagen.

Uppsägning av personliga skäl
Uppsägningar som sker av andra skäl än arbetsbrist kallas idag för saklig grund. Uppsägningen kan bero på att man arbetsvägrar eller missköter sig på något sätt. Utredningen föreslår att en uppsägning med saklig grund inte längre kan ogiltigförklaras, vilket är möjligt idag. Beslutas det senare att det var fel ska arbetsgivaren betala ett skadestånd på åtta månadslöner. Tidigare var arbetsgivaren tvungen att återanställa arbetstagaren om uppsägningen ansågs vara felaktig. 

Även om de nya reglerna införs bör arbetstagare som anser att de har blivit felaktigt uppsagda kontakta en jurist som företräder dem. Ett exempel är Rive Juridiska Byrå som är experter på arbetsrätt och som gör utredningar om uppsägningar. 

Förtur till fast jobb
Ett vikariat på tolv månader leder idag till att arbetstagaren har förtur till fast anställning. Utredningen föreslår att det ska sänkas till nio månader. Förhoppningen är att det ska leda till att fler ava-anställda får tillsvidareanställning. 

Kompetensutveckling
Det är viktigt att lära sig nya saker på jobbet, speciellt för arbeten som hela tiden utvecklas. Idag är ingen arbetsgivare tvungen enligt lagen att erbjuda kompetensutveckling på jobbet, men det vill utredningen förändra. De vill införa ett krav på kompetensutveckling för alla som har varit anställda i mer än sex månader. Erbjuder inte arbetsgivaren det så måste de betala ett skadestånd.

Från

Compexia Law Group