Hundförsäkringens pris påverkas av ras och miljö

Att ha en hundförsäkring är ofta ett måste, oavsett vilken hundras det gäller. Försäkringen kan spara hundägaren tusentals kronor om olyckan är framme eller hunden blir sjuk och måste ha veterinärvård. Man kan själv välja försäkringens omfattning, men priset för försäkringen påverkas även av hundens ras och var den bor.

10 december 2021 14:00

En hundförsäkring kan vanligtvis tecknas när valpen har blivit sex veckor och det brukar gå att välja en särskild valpförsäkring. En hundförsäkring för vuxna hundar delas ofta upp i delarna veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring. Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnader för vård om hunden har varit med om en olycka eller får en sjukdom som måste behandlas. Alla typer av sjukdomar eller olyckor ersätts inte och undantagen samt det som ersätts står i försäkringsvillkoren. Det kan vara en bra idé att jämföra försäkringar och vad som ingår hos en jämförelsesida som Försäkringsguiden där de flesta stora hundförsäkringar finns med.

Många hundförsäkringar har olika nivåer och kan till exempel vara uppdelade i nivåerna liten, medel eller stor. Den lägsta nivån kan täcka trafikskador, bitskador och förgiftningar, men kanske inte öroninflammationer eller mag- och tarmsjukdomar. Ett lägre belopp för veterinärvård kan ersättas och självrisken är antingen fast eller rörlig i form av en procent av kostnaden. De högre nivåerna har ett mer omfattande skydd och låter ofta hundägaren själv välja vilken ersättning och självrisk som passar. Mer omfattande försäkringar ersätter ofta dolda fel, vilket innebär att den nyinköpta hunden visar sig ha en sjukdom eller skada som inte upptäcktes vid köpet.

Hundar som är mycket aktiva kan behöva en mer omfattande försäkring, eftersom de skadas lättare om de till exempel arbetar i en bruksmiljö eller är med och jagar. Brukshundar brukar behöva en tilläggsförsäkring som täcker de unika behov som uppstår när en hund är i arbete.

En del hundraser är dyrare att försäkra än andra och det beror framförallt på vilka sjukdomar rasen ofta drabbas av och hur vanligt det är. En labrador kan till exempel vara billigare att försäkra än en engelsk bulldog, eftersom labradoren är en friskare ras än bulldoggen. Hälsoskillnaderna mellan raserna är stora och det syns i vårdkostnaderna och därmed även i försäkringspremierna. Även hundens kön, ålder och hemort påverkar premien. Tikar är också dyrare att försäkra än en hanhund, eftersom tiken riskerar att få mer könsspecifika sjukdomar som till exempel juvertumörer och livmoderinflammation som kräver operation.

Hundens bostadsort spelar också roll för priset. I tätbebyggda områden finns det fler risker i form av trafik, andra hundar och annat som kan påverka säkerheten. Dessutom finns det ett större utbud av lättillgänglig och avancerad veterinärvård och det kan leda till att hundägaren besöker veterinären oftare. Eftersom premien räknas ut utifrån antal veterinärbesök kan det leda till att premien blir högre i områden där det finns mycket veterinärer.

Från

5555 Media