Gjensidige öppnar fem nya kontor i Norge

Det Skandinaviska försäkringsbolaget Gjensidige expanderar och öppnar fem nya kontor i Norge. Gjensidige vill stärka den lokala anknytningen på de fem olika orterna där kontoren ska öppna under året.

7 september 2020 09:14

Gjensidige försäkring är det tredje största försäkringsbolaget i Norden. Det norska försäkringsbolaget etablerades i Sverige 2006 och är verksamma på sin sida Gjensidige.se där de erbjuder sakförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Företaget finns även i Norge, Danmark och Baltikum. De har totalt ca 3 700 medarbetare som jobbar i sex länder och är noterade på Oslobörsen. 

Gjensidige kommer nu att öppna fem nya kontor i Norge. Rekryteringen till kontoren är redan igång och enligt försäkringsbolaget har de sett ett stort intresse. I Norge erbjuder bolaget flera olika försäkringar samt pension- och sparprodukter. 

Samarbete med brandkassor
Brandkassor är samägda, regionala försäkringsbolag som vanligtvis arbetar i ett litet och specifikt område. De startades i Norge under 1800-talet och 1920 fanns det 260 brandkassor i landet. Försäkringsbolagen uppstod under en period där bostadens värde och antalet värdesaker ökade i de norska hushållen. Att försäkra mot skador som kan uppstå vid brand blev viktigare och därför startade de flesta kommuner en egen brandkassa. 

Fram till nu har de flesta brandkassor varit en del av Gjensidige Försäkring som har samarbetat med dem i över 200 år. Idag läggs dock samarbetet ner på flera platser. Många brandkassor har valt att inte gå vidare med ett nytt avtal och väljer istället att teckna avtal med andra försäkringsbolag. En del brandkassor avslutar verksamheten helt.

Eftersom samarbetet med de lokala brandkassorna var Gjensidiges anknytning till lokala områden öppnar de nu sina egna kontor för att kunna behålla sin närvaro. Under året kommer det att öppnas kontor i Molde, Orkanger, Vikersund, Kristiansund och i Gran på Hadeland. Gjensidige har uppgett att deras mål är att fortsätta det goda arbetet som brandkassorna har utfört.

Satsar inte bara digitalt
Enligt Gjensidige har deras produktinnehåll förändrats en del över åren, men de har framförallt märkt att kunderna söker kontakt med försäkringsbolag på ett helt annat sätt idag. Kunder kommunicerar mer digitalt och Gjensidige har därför valt att digitalisera stora delar av sin verksamhet. I Sverige väckte de till exempel stor uppmärksamhet när de spelade in en förlossningsförberedande film i VR på Örebros universitetssjukhus. Filmen är till för att förbereda oroade förstagångsföräldrar inför förlossningen.

Trots att Gjensidige försäkring ofta har valt att använda sig av digitala medier vill de inte tappa den lokala kontakten med kunder. Enligt Sveinung Kjøren som är chef för företagskunder på Gjensidige tror företaget på en multikanalmodell, där kunder ibland vill göra saker digitalt och ibland vill mötas fysiskt. Kontoren uppfyller därför verksamhetens multikanalmodell.

Från

Gjensidige.se