Utbilda personalen till att styra flexibla cobotar

7 april 2022 08:32

Inom många industrier har man stor nytta av olika robotar för att effektivisera olika arbetsuppgifter. Cobotar är kollaborativa robotar, som människor kan samarbeta med på ett mer säkert sätt. Det krävs inga skydd för arbetarna och robotarna är lätta att arbeta med.

Cobotar är en viktig del i framtidens industri, då dessa flexibla robotar kan effektivisera flera olika arbetsuppgifter inom många branscher. Framför allt kan cobotar användas inom tillverkningsindustrin, där de kan ersätta mänskliga arbetare i monotona och repetitiva uppgifter. Arbetarna kan vara trygga med att de kan jobba nära robotarna utan att behöva externa skydd.

För att kunna dra nytta av cobotar i företag måste man dock utbilda personalen till att styra dem, men de är framtagna för att vara lätta att lära sig. Så även de personer som anser att de inte är duktiga på datorer och liknande digitala hjälpmedel inte får problem med att hantera robotarna. Utbildning och guider av olika slag finns tillgängligt online.

Dessa kan både komma till nytta under utbildning av personal samt när cobotar behöver omprogrammeras. De är nämligen så flexibla att de inte är begränsade till de arbetsuppgifter som de först programmerades för. Utan de är även designade för att lätt kunna omprogrammeras till andra uppgifter. De är även enkla vid eventuell förflyttning, då de är av mindre storlek och vikt.

Kostnadseffektiva robotar

En cobot är kostnadseffektiv på flera sätt. Den kan användas inom olika områden och är enkel att programmeras för olika arbetsuppgifter. Den är framtagen för att kunna samarbeta med människor på ett säkert sätt. Cobotar från Universal Robots är godkända och licensierade av den tyska inspektions- och certifieringsorganisationen TÜV. Därmed kan alla vara mer trygga med de säkerheter som utlovas.

Genom att de är enklare att förstå, så förkortas tiden för installation och när den kan kan sättas i drift. För merparten användningsområden finns tillräckligt med information lättillgängligt via Universal Robots. På så vis blir det lättare för företagen att utbilda sina arbetare och att de sen på ett smidigare sätt kan omprogrammera deras cobotar. Rådgivning från experter finns också tillgängligt, om det någon gång skulle behövas.

Kollaborativa robotar används redan inom flera olika industrier, där man kan visa på hur stor skillnad det har gjort för deras produktion och för deras arbetare. Cobotar är framför allt väldigt populära och effektiva för de projekt där det behövs repetitiva arbetsuppgifter. De avlastar arbetarna genom att de inte behöver genomföra uppgifter som lätt belastar olika delar av deras kropp.

Dessutom ges det mer tid för att låta arbetarna utföra arbetsuppgifter som inte är lika passande för robotar. Även om robothanden många gånger kan jobba med fler precisa detaljer och under arbetspass på flera timmar, så finns det fortfarande stort behov av den mänskliga faktorn.

Brett användningsområde

Det är ingen nyhet med att använda sig av robotar inom olika industrier för att underlätta olika arbetsuppgifter. Däremot fungerar cobotar lite annorlunda. Bland annat att de är mer smidiga att arbeta med. Programmeringen har gjorts mer enkel och robotarna är av mindre storlek och vikt. De kan användas på olika sätt, beroende på var de placeras och hur de programmeras.

Programmera era cobotar enkelt för att passa perfekt för ditt företag. Till exempel arbetsuppgifter inom industrier med bilar, metaller, plaster, mat och dryck samt elektronik och teknik. Denna typ av robot är också mer kostnadseffektiv, då en och samma kan användas på olika sätt. Därtill att de är mer säkra för människor att jobba med.

Även om cobotar är en relativt ny uppfinning inom robotbranschen, så har de redan visat att de har ett brett användningsområde. Framför allt inom industrier där det finns en repetitiv arbetsuppgift som ska utföras. Efter att korrekt programmering är utförd så kan er cobot jobba på i många timmar. Hur mycket hjälp som behövs av människor beror på hur ni ska använda er av den.

Roligare arbetsuppgifter

Genom att utbilda sina arbetare att styra olika cobotar kommer det skapas en mer ergonomisk arbetsplats. Arbetarna behöver inte tänka på tunga eller otympliga lyft, eller att belasta olika delar av kroppen med att utföra samma arbetsuppgifter och rörelser hela dagarna. Det ger starkare och gladare arbetare, som dessutom känner mer motivation med arbetet.

Det skapas ett mervärde för industrin på flera sätt. Att kunna reducera antalet olyckor eller belastningsskador för sina arbetare, samtidigt som produktionen sker på ett snabbare och smidigt, ökar alla vinster. Dels för att cobotar är kostnadseffektiva, men också för att de minskar belastningen på arbetarna.

Genom att använda cobotar kan det bli mer effektivt och produktivt för ett företag. De är lätta att programmera och kan anpassas till de flesta arbetsuppgifter. Det underlättar också för arbetarna, som istället kan arbeta mer kreativt med andra uppgifter.

E-handel är en stor industri

E-handel är en industri som ständigt växer och inom denna industri kan det också finnas flera arbetsuppgifter och moment under olika processer som kan vara belastande för arbetarna. Där det finns monotona moment som att plocka ihop produkter, paketera dem i lådor och sedan lägga upp på ett rullband med korrekt märkning.

I slutet av bandet kanske det står en annan typ av cobot som hjälper till med att placera lådor på pallar. Hur man fördelar de olika momenten beror på val av robot och vad man önskar hjälp med. Detta kan skilja stort beroende på vilken typ av produkter man hanterar och om det gäller en mindre eller en större industri.

Därför är det viktigt att man noga funderar på hur man kan effektivisera sin produktion. Vilka moment önskar man en cobot ska utföra och vilka moment är bättre lämpade för mänskliga arbetare? Vid paketering är det till exempel vanligt med robotar som tar hand om att vika lådorna inför paketering och sedan försluta dem, efter att alla produkter och skyddsmaterial är ilagda.

Företag som investerar i mer kostnadseffektiva lösningar blir mer konkurrenskraftiga och kan därmed bättre bemöta olika hot på marknaden. En snabbare produktion som samtidigt har bättre kvalité är stora fördelar inom merparten industrier. Det som krävs är att man är beredd på förändringar och utbildar personalen till att använda dessa cobotar på ett effektivt sätt.

Från

universal-robots.com