Detta är ett annonssamarbete

Ränta på dina lån

17 november 2021 09:57

När man lånar pengar hos en långivare så betalar man ränta på de pengarna. Det är en betalning för de pengarna man får låna och räntan sätts ofta utifrån hur mycket pengar man lånar och hur hög räntesatsen är. Ränta är inget man kommer undan när man lånar pengar men det är viktigt att veta hur hög räntan är innan man upprättar ett lån.

Matchbanker kan du titta på olika lån och vilka räntor som är kopplade till de lånen. Att välja rätt lån för rätt orsak är viktigt så att man inte betalar mer ränta än man behöver. Vissa lån är också kopplade till specifika objekt vilket betyder att du inte själv kan välja exakt vad de pengarna ska användas till.

Hur bestäms räntan?

Som regel är det långivaren som bestämmer vilken ränta de vill ta ut på lånet. Räntan sätts ofta utifrån vilken risk långivaren bedömer det är att låna ut pengarna. När de tittar på risken med att låna ut pengar ser de över låntagarens återbetalningsförmåga samt vilken säkerhet som kan lämnas för lånet. Räntan blir lägre om dessa faktorer ser bra ut.

Den ränta man betalar kan vara både fast och rörlig. Fast ränta erbjuds ofta vid bostadslån och innebär att att räntesatsen inte kommer att ändras under hela bindningstiden. 

Rörlig ränta är nästan alltid kopplad till konsumtionslån och innebär att räntan kan komma att ändras i takt med förändringar på räntemarknaden. Helt rörlig ränta erbjuds inte längre utan binds upp under kort tid men räknas ändå som en rörlig ränta. Den kortaste bindningstiden som erbjuds brukar vara tre månader. 

Vad är nominell och effektiv ränta?

Den nominella räntan är den räntan som långivaren tar ut för lånet. Det är också med hjälp av den nominella räntan man räknar ut hur mycket låntagaren ska betala varje månad. Långivarna är dock skyldiga att även ange den effektiva räntan för att du ska kunna jämföra lån hos olika långivare.

Den ränta som visar den totala kostnaden för ett lån kallas för effektiv ränta och visas som en årsränta i procent. I den effektiva räntan ingår förutom räntan också andra avgifter som tillkommer vid lånet såsom avi-gifter och uppläggningsavgifter. Detta gör att den effektiva räntan är lite högre än den nominella men ger en bättre syn på hur mycket pengar lånet kommer att kosta. Det kan vara bra att känna till att räntan är avdragsgill i deklarationen. 

Från

Lead Supply