Framtidsfullmakt

17 mars 2022 09:23

Med en framtidsfullmakt kan du på förhand bestämma vem som ska sköta dina ärenden den dag du på grund av hög ålder, en olycka eller sjukdom inte längre klarar av det själv. Jurio hjälper dig att smidigt upprätta en framtidsfullmakt skräddarsydd efter dina önskemål. 

Vad är en framtidsfullmakt?

När någon på grund av hög ålder, försvagat hälsotillstånd eller en olycka förlorar förmåga att ta hand om sina personliga och ekonomiska angelägenheter utser kommunen en god man eller förvaltare. Denna person får i uppgift att hjälpa den som inte längre kan fatta egna beslut, men det är inte säkert vem som utses.

Med en framtidsfullmakt kan du utse någon du känner och har förtroende för till att ansvara för dina personliga och ekonomiska angelägenheter och ärenden. På så sätt skapar du trygghet för dig själv, din familj, och dina anhöriga. 

Du skriver en framtidsfullmakt åt den som ska få hjälpa dig. Detta kan exempelvis vara dina barn, din partner, eller annan närstående du litar på. Om du och din partner vill säkra er om att ni kan företräda varandra i framtiden bör ni upprätta varsin framtidsfullmakt och utse varandra till fullmaktshavare. Då vet ni att era intressen är i trygga händer om något skulle hända. 

När börjar framtidsfullmakten gälla?

Framtidsfullmakten gäller från det att fullmaktsgivaren förlorar förmågan att självständigt fatta välgrundade beslut. Detta kan vara på grund av ålder, en olycka, eller till följd av en allvarlig sjukdom – exempelvis en minnessjukdom. På så vis skiljer sig framtidsfullmakter från andra fullmakter, som faktiskt förlorar verkan den dag Fullmaktsgivaren tappar beslutsförmågan.

Varför bör du skriva en framtidsfullmakt?

Med en framtidsfullmakt säkrar du att någon du litar på tar hand om dina ärenden. Du har möjlighet att välja en person som du vet kommer att fatta beslut som stämmer överens med dina önskemål. Med Jurios framtidsfullmakt kan du dessutom begränsa fullmakten. Det innebär att du kan säkerhetsställa att vissa beslut aldrig fattas åt dig. Till exempel kan du bestämma att din bostad inte får säljas, eller att inga lån ska tas i ditt namn. Det blir en ytterligare säkerhet för dig och dina anhöriga. 

Skriv din framtidsfullmakt i god tid!

En framtidsfullmakt kan inte skrivas efter att du förlorat förmågan att fatta egna beslut. Eftersom framtiden är oviss är det en bra idé att skriva din framtidsfullmakt redan nu. 

Formkrav

För att en framtidsfullmakt ska vara giltigt behöver den möta en del formkrav som kan vara svåra att hålla reda på. Jurio håller koll på kraven åt dig – genom att fylla i vårt smarta formulär skapas en juridisk korrekt framtidsfullmakt helt anpassad till dina önskemål på bara några sekunder. 

Fem fördelar med att skapa en framtidsfullmakt med Jurio:

Du kan utse upp till tre fullmaktshavare

Du kan ange hur ansvaret ska fördelas mellan fullmaktshavarna 

Du kan utse en granskare som kontrollerar fullmaktshavarnas arbete

Du kan reglera vad fullmaktshavarna får och inte får göra

Du sparar tusenlappar jämfört med traditionella jurister

Jurio ser till att hantera det krångliga rättsregler och skapar ett juridiskt giltigt dokument på nolltid. Du kan försäkra dig att oavsett vad som händer i framtiden kommer dina önskemål bevaras.

Från

Jurio.com