Detta är ett annonssamarbete

Fler och fler svenskar investerar pengar på börsen

Under 2019 började fler svenskar investera i aktier och fonder. Statistik visar att fler unga svenskar har börjat aktiespara, en ökning som har pågått under hela 2010-talet. Andelen kvinnor som äger aktier har också ökat.

4 september 2020 10:46

Euroclear Sweden är Sveriges värdepapperscentral och innehar det officiella registret över aktieägandet i samtliga svenska aktiebolag som har börsnoterade aktier, totalt 1 446 bolag. Euroclear Sweden publicerar en årlig rapport som sammanställer hur ägandet i svenska aktiebolag ser ut och hur det har utvecklats under 2010-talet. “Aktieägandet i Sverige 2019” var den tredje upplagan av årsrapporten och i den kan vi utläsa att:

Antalet unga aktieägare fortsatte att öka under 2019, precis som under 2018. Åldersgruppen 21-30 år ökade med 3,2 procentenheter under 2010-talet. 

Antalet unika aktieägare ökade tydligt, med 58 061 fler aktieägare under 2019 jämfört med 2018. Vid årsskiftet 2019 var totalt 2,2 miljoner unika aktieägare registrerade hos Euroclear Sweden. 

Andelen kvinnor som äger aktier ökade under 2019, men aktieägandet är fortfarande lägre bland kvinnor än män. I slutet av 2019 ägde 14,8 procent av den kvinnliga befolkningen aktier. Det motsvarar en ökning med 0,2 procentenheter under 2019. Nästan sex av tio aktieägare är fortfarande män och det har i stort sett varit oförändrat under hela 2010-talet.

Det har blivit lättare att lära sig aktier
Idag finns det många sätt att lära sig aktiehandel på och tillgången till gratis utbildning har bidragit till det ökade intresset för börshandel. En av Sveriges största aktiebloggare, Västkustinvesteraren.se, skriver här om hur du kan köpa aktier. Bloggarens guide går igenom flera olika investeringar och ger en grundkurs i aktiehandel.

Fondsparande är störst bland svenskar
Enligt Fondbolagens förening är svenskarna unika i världen eftersom de sparar så mycket i fonder. Åtta av tio svenskar är fondsparare, men räknar man in premiepensionen som är ett obligatoriskt sparande är alla svenskar fondsparare.

Det var framförallt när ISK-kontot infördes 2012 som fondsparandet tog fart på allvar. Investeringssparkontot infördes för att regeringen ville stimulera sparandet i fonder och aktier. När man sparar i ett ISK beskattas inte kapitalvinsten, utan spararen betalar istället en årlig schablonskatt.

Utöver fonder sparar svenskarna i enstaka aktier och bygger upp egna aktieportföljer. 

Det är även mycket populärt att bygga en utdelningsportfölj av utdelningsaktier just nu.

Utdelningsaktier är kort förklarat aktier i bolag som väljer att dela ut delar av vinsten till aktieägarna. Det man framförallt letar efter när man investerar i utdelningsaktier är att de ska ha hög direktavkastning.

Från

Consilium Online AB