Bromssystemen på husvagnar är ofta dåliga

Bilprovningens statistik för 2020 visade att en femtedel av alla svenska husvagnar hade allvarliga brister med krav på efterkontroll. Även många husbilar underkändes i fjolårets kontrollbesiktningar. Det är framförallt bromssystemen som underkänns.

26 maj 2021 12:44

Bilprovningen är det enda rikstäckande besiktningsföretaget för fordon i Sverige. Genom deras onlinetjänst kan man enkelt boka in sitt fordon för en besiktning i Sala, Uppsala, omliggande områden och resten av Sverige. Totalt har de 100 stationer där man kan göra olika besiktningar. Som en del av deras arbete för de besiktningsstatistik över de fel som upptäcks under besiktningarna.

Enligt Bilprovningen visar deras besiktningsstatistik för 2020 att husvagnar och husbilar har stora brister. Var femte husvagn underkändes i besiktningen med krav på en fackmannamässig efterkontroll. Det motsvarar 20 procent av alla husvagnar som besiktigades och den motsvarande andelen för underkända husbilar är 15 procent. 

Bilprovningen offentliggjorde det nya besiktningsutfallet i början av maj, inför den kommande campingsäsongen som i år är större än någonsin eftersom fler svenskar semestrar inom landet. Totalt kontrollerade Bilprovningen cirka 28 000 husvagnar och 28,7 procent underkändes. Den högsta andelen underkända husvagnar fanns i Stockholms län (43,3 procent) och det lägsta antalet fanns i Gotlands län (20 procent). 

Bromssystemet är det vanligaste problemet
Var femte husvagn (19,1 procent) underkändes med krav på efterkontroll. Det innebär att bristerna är så pass allvarliga att felen måste åtgärdas för att sedan bedömas fackmannamässigt. Den vanligaste orsaken till underkännande var fel på bromssystemets olika komponenter. Det kan bland annat bero på att husvagnar står stilla under långa perioder och det gör att saker rostar och att justeringar måste göras. Enligt Bilprovningen ska man vara särskilt uppmärksam på om det dunkar till vid inbromsningen, eftersom det ger en tydlig signal om att bromsarna måste justeras. 

Husbilar hade fel på kommunikationssystem och bromsar
Drygt 8700 husbilar kontrollbesiktigades under 2020 och av dessa underkändes 32,5 procent. De vanligaste felen var på strålkastare och lyktor som orsakades av fel på komponenter i kommunikationssystemet. 14,7 procent underkändes på grund av allvarliga fel och med krav på efterkontroll. Det är en mycket lägre andel än husvagnarna, men felen liknade varandra. Majoriteten av anmärkningarna var på grund av fel på komponenter i bromssystemet.

Regelbundna besiktningar för vägsäkerhetens skull
Husvagnar ska besiktas vartannat år och nya husvagnar besiktas först gången efter att de har körts i trafik i fyra år. Husbilar som har en totalvikt upp till 3500 kilo kontrollbesiktas varje år. Nya husbilar kontrollbesiktas första gången efter tre år i trafik, andra gången efter ytterligare två år. För husbilar med en totalvikt över 3500 kilo krävs också årliga kontrollbesiktningar. Den första besiktningen måste genomföras senast ett år efter det datum som fordonet började användas.

Från

bilprovningen.se