1,5 ton skolmat slängs varje dag

Varje dag slänger eleverna i Uppsalas skolor 1,5 ton mat rakt ned i komposten.

– Ett stort slöseri med resurser och onödig belastning på miljön, säger forskaren Mattias Eriksson.

7 januari 2018 07:00

Måltidsservice är Uppsala kommuns interna leverantör av måltider. De lagar och serverar 34 000 lagade mål mat om dagen på kommunens förskolor, skolor, och äldreboenden.

Sara Nygårdh är kvalitetsansvarig på Måltidsservice.

– Totalt genererar varje portion mat som lagas i skolköken i Uppsala 53 gram svinn enligt höstens senaste mätning. På 26 000 lagade portioner ger det 1,5 ton slängd mat per dag. Då räknar vi med det som slängs från servering, kök och avskrap från tallrikarna.

Kommunen har ett projekt som kallas Hållbar måltidsservice - ta hand om maten. Där mäter man skolrestaurangernas matsvinn en gång per termin under en vecka.

– I samband med mätningarna, som pågått sedan 2012, informeras restauranger och elever om matsvinnets negativa påverkan på miljön, säger Sara Nygårdh.

Skulle man kunna arbeta på ett annat sätt på Uppsalas skolor för att minska mängden slängd mat?

– Vi arbetar aktivt med att minska matsvinnet genom en nära dialog med köken och genom att synliggöra var i serveringen produktionssvinnet kommer ifrån. Kökspersonalen arbetar aktivt med det varje dag och har med det i produktionsplaneringen, säger Sara Nygårdh.

Mattias Eriksson är forskare på SLU med fokus på matsvinn i butiker och storkök.

Han berättar att matproduktion är mycket resurskrävande för miljön.

– Den mat vi slänger hade egentligen inte behövt produceras alls. Men att bara äta upp maten på tallriken löser egentligen inte problemet.

Han anser att skolkökens bekymmer är att de måste köpa in mer mat än den som går åt.

– Skolköken får skäll om maten tar slut och man kastar hellre än lagar för lite. Kundnöjdheten prioriteras över miljöaspekten.

Enligt en rapport från Länsstyrelsen i Uppsala är andelen matsvinn större på skolor som har mottagningskök jämfört med de som har tillagningskök. I mottagningsköken finns inte samma möjlighet att spara överbliven mat, och då slängs den vid dagens slut.

Mattias Eriksson anser att skolor borde satsa mer på prognostisering av mängden mat de behöver köpa in.

– Om vi ska tänka ett steg längre så måste maten som är lagad för dagen få ta slut. Elever som har sen lunch kan inte förvänta sig tre rätter att välja på. Matsvinnet är en liten del i en större helhet, där vi vant oss vid en överflödig livsstil som är ohållbar för miljön.

Matsvinn syftar på mat som hade kunnat ätas om den hanterats annorlunda.

Vid den senaste mätningen på Uppsalas skolor under hösten, slängdes i genomsnitt 23 gram per portion från elevernas tallrikar.

Så minskar du matsvinnet hemma – Mattias Erikssons tips

Minska andelen färskvaror du konsumerar och ät upp det du har i kylskåpet innan du köper nytt.

Ät rotfrukter. De håller sig länge i kylskåp.

Förutse din konsumtion.

Bestäm i förväg vilka dagar du ska äta vad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna-Mikaela Wass