Arbetsminnet är det vi använder för att hålla saker i huvudet under kortare tidsperioder, som till exempel när vi vill komma ihåg ett telefonnummer. Det är också viktigt för abstrakt tänkande, planering och problemlösning, vilket vi bland annat använder oss av när vi kör bil. I den nyligen publicerade studien var forskarna nyfikna på att undersöka vad som händer med arbetsminnets prestation, om man förutom sömnbrist även blir utsatt för störande ljud. De var inte beredda på att resultatet skulle ge dem en oväntad upptäckt.

Studien utfördes på 24 unga vuxna, 12 kvinnor och 12 män. De fick tillbringa en vaken och en sovande natt i ett sovlabb. Morgonen efter utfördes ett test där de fick memorera olika siffersekvenser, både med och utan störande bakgrundsljud. Deltagarna fick också göra en självuppskattning av sina prestationer. Det visade sig att sömnbrist påverkar arbetsminnet på olika sätt hos kvinnor och män. Männens arbetsminne påverkades inte nämnvärt, medan kvinnorna kom ihåg färre siffror efter en sömnlös natt. Dessutom noterades att kvinnorna inte verkade vara medvetna om sina försämrade prestationer.

Det är tidigare känt att det finns vissa strukturella skillnader kring vilka områden som aktiveras i mäns respektive kvinnors hjärnor vid utförandet av olika uppgifter. Men enligt Frida Rångtell, doktorand vid institutionen för neurovetenskap, har ingen tittat på hur störande ljud i kombination med trötthet påverkar arbetsminnet. Dessutom har de flesta sömnrelaterade studier gjorts på män, bland annat på grund av menscykelns påverkan på sömnen.

Artikelbild

Hatice Gülkale, 67: - Jag sover bra. Somnar lätt.

– Vi ville se om kvinnor och män påverkas olika av sömnbrist och distraktionen störande ljud. Kvinnor klagar generellt mer på sömnbrist än män, därför var det extra viktigt att ha med dem i studien.

Studiens resultat är viktigt för att synliggöra vad sömnbrist kan leda till i samhället. Ett försämrat arbetsminne kan innebära att man begår fler misstag eller lättare råkar ut för olyckor.

– Vi är dåliga på att uppskatta vår trötthet. Det är till exempel vanligt att allvarliga olyckor beror av att föraren av fordonet sovit för dåligt. Det är ett exempel på hur sömnbrist och försämrat arbetsminne kan ta sig uttryck i vardagen, säger Frida Rångtell.

Frida och hennes team vill forska mer på den nyupptäckta skillnaden mellan män och kvinnor, och vill att sömn ska tas på allvar. I dagsläget är det många som lider av sömnproblem, och de vill hjälpa människor genom att informera om hur man kan göra om man inte sover bra.

Artikelbild

| Sofie Wahlberg, 29: - Det är jobbigt, det tycker jag inte alls om. Jag blir seg, får huvudvärk och ser trött ut. Sen får jag kort tålamod också.

– Jag tycker man kan börja redan i skolan. Det är många ungdomar som sover dåligt, och som kanske inte vet så mycket om sömn förutom att det är dåligt att sova för lite. Oftast kan stressen över att sova dåligt ledia till större probelm än att faktiskt sova få timmar, säger Frida Rångtell.

Varför kvinnornas arbetsminne påverkades mer än männens är något Frida vill titta närmre på. Orsaken till resultatet kan enligt henne inte utrönas i den här studien, då det endast är en kognitiv aspekt som testats. Det finns kanske andra uppgifter som män presterar sämre i, säger Frida Rångtell.

Artikelbild

| Alice Uhlin, 20: - Jag blir tröttare, segare och får ont i huvudet. Men det krävs en ganska lång period av dålig sömn innan jag känner att det verkligen påverkar mig.

– Vår studie var väldigt välkontrollerad för att vara så pass liten. Men självklart behöver den upprepas i andra labb och med större populationer, det vill säga fler deltagare, för att resultatet ska bli mer pålitligt.