Osäkert vad som orsakar stamning

Det finns många myter kring stamning. Förr kunde människor ha religiösa föreställningar som att stamning orsakades av synd eller onda demoner som behövde drivas ut. Även om myterna inte är lika fantasifulla i dag lever många felaktiga uppfattningar kvar.

1 mars 2011 10:00

– En vanlig missuppfattning är att stamning orsakas av ett yttre trauma. Det finns också de som tror att den som stammar skulle vara mindre intelligent eller mer nervöst lagt än andra människor, säger Patrique Rönngren, logoped med inriktning på stamning.
Vad som orsakar stamning är inte helt klarlagt. Forskarna är i dag ganska överens om att det finns en neurologisk förklaring och att man föds med ett anlag för att börja stamma. Förmodligen ligger lösningen på stamningens gåta i de områden i hjärnan som styr talmuskulaturen. Dessutom anses stamning i relativt hög grad vara ärftligt. Ungefär 50 procent av de som stammar har någon i släkten som stammar. Stamning kan också leda till negativa effekter, som en rädsla för att prata i vissa situationer.

Är det vanligt att stamning får sociala konsekvenser?
– Det är väldigt vanligt, men i varierande grad. I vissa fall riskerar stamning att leda till social fobi även om det är väldigt individuellt.

Patrique Rönngren menar att det är viktigt att jobba med eventuella följdproblem och förhållningssätt till den egna stamningen. Det gäller framför allt vuxna som söker hjälp för första gången.
– En del som känner sig rädda för att prata besöker en logoped för att talflytet ska bli bättre och på så sätt öka deras självförtroende och deltagande i olika talsituationer. Men det kan ibland vara så att man behöver börja med att våga tala för att få tillbaka självkänsla, självförtroende och ett ökat talflyt, säger Patrique Rönngren.
Han berättar att det är viktigt att personal i förskolor och skolor får en större förståelse för hur det är att leva med stamning.
– En del barn är rädda för att räcka upp handen och prata eller för muntliga redovisningar. Lärare kanske felaktigt uppfattar detta som att eleven är ointresserad eller okunnig, vilket kan påverka betygsättningen negativt.

Att avbryta eller fylla i ord åt ett barn som stammar är inte bra. Det stressar barnet och kan leda till att stamningen förvärras eller att barnet utvecklar ett taltempo som är snabbare än det kan hantera utifrån sina förutsättningar.
– Konkret handlar det om att skapa utrymme för personen som stammar att prata. Där spelar föräldrar och förskolepersonal som finns runt barnet en viktig roll för barnets utveckling, säger Patrique Rönngren.
Stamning uppträder normalt vid tre-fyra års ålder. Ofta försvinner den av sig själv men det är ändå viktigt att så tidigt som möjligt ta kontakt med en logoped med inriktning på stamning. Stamningen kan utvecklas negativt om man väntar för länge och utvecklingen kan bli svår att vända. Något botemedel för stamning finns ännu inte men det går att lära sig hantera den så att den inte utgör ett hinder i livet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!