Inga studier om kvinnors psykiska våld

När kvinnor utövar våld mot sin partner handlar det främst om trakasserier och lindrigare form av våld som örfilar och knuffar. Däremot finns inga studier om det psykiska våldet.

31 januari 2012 10:23

Den slutsatsen dras i rapporten Våld mot kvinnor och män i nära relationer från Brå, Brottsförebyggande rådet.
Uppgifterna i studien är hämtade från Brå:s Nationella trygghetsundersökning, TNU som visar att uppskattningsvis en femtedel av alla som drabbas av partnervåld är män.
– Det är viktigt att komma ihåg att män fortfarande står för grövre och mer upprepat våld. Men det får inte hindra att bilden av relationsvåld nyanseras, säger Klara Hradilova- Selin, utredare på Brå.

Kvinnor utövar våld i form av knuffar och örfilar som inte ger större skador. Och män anser det som skamligt att erkänna att de blivit slagna av en kvinna.
– Män tänker inte på det här som brott i första hand och går inte till polisen och anmäler. Det gör det svårare att ge en bild av hur det ser ut i verkligheten, säger Klara Hradilova-Selin.
Rapporten är den första svenska undersökning som redovisar hur män utsätts för familjevåld.
Klara Hradilova-Selin vill gärna se undersökningar som fokuserar mer på frågor kring konfliktlösning och beteenden för att få mer nyanserade svar. Det psykiska våldet, som både män och kvinnor utövar, skulle då få en mer framträdande plats i intervjusvaren. Och enligt henne har det varit tabu att prata om kvinnor som förövare.
– När det gäller lindrigare våld i hemmet, som örfilar och knuffa tror jag inte att skillnaden mellan män och kvinnor är så stor. Både män och kvinnor är brottsoffer, säger Klara Hradilova-Selin.

I nordiska studier fann forskarna att bland cirka 2 200 unga personer hade sex procent av männen och fyra procent av kvinnorna under det senaste halvåret utsatts för fysiskt våld av sin partner. I en norsk studie från 2005 hade drygt 5 procent bland både kvinnor och män mellan 20 och 54 år någon gång under det senaste året utsatts för fysiskt våld av sin partner.  
Och i Finland gjordes en studie där flera europeiska länder deltog. Mellan 14 och 17 procent av männen svarade att de blivit slagna i förhållandet. I studier från USA framgår det att det kvinnliga våldet består av örfilar, sparkar och kastande av saker.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!