Anmälningar om barnmisshandel ökar

Under 2010 gjordes 414 anmälningar i Uppsala län om misshandel av barn upp till 14 år.  Under 2010 ökade anmälningarna om barnmisshandel i Uppsala län med 17 procent. Mest ökar anmälningar för de mindre barnen, de under sex år.

22 februari 2011 10:00

I reda siffror betyder det att under 2010 anmäldes 106 ärenden till polisen i Uppsala län där barnen var yngre än sex år. I nästa åldersgrupp, 7–14 år, var det 308 anmälningar, vilket också var en ökning. Tendensen är den samma för hela Sverige. Men är det benägenheten att anmäla som ökar eller är ökar den faktiska barnmisshandeln? De myndigheter vi pratat med kan inte ge något entydigt svar.
– Det är bra att människor som arbetar med barn blir mer och mer uppmärksamma på barn som inte har det bra och anmäler. Men mitt intryck är att de faktiska fallen av barnmisshandel ändå verkar öka, säger Ida Bylund Lindman som är Barnombudsman i Uppsala.
– Anledningen kan vara att vår tillvaro är allt mer pressad, det gäller både för barn och vuxna. Barnmisshandel skär rakt igenom samhällsklasser och etnisk tillhörighet, det finns tyvärr överallt, säger hon.

Men vad är då barnmisshandel?
I förarbetena till föräldrabalken, som anger hur lagen ska tolkas, finns en definition av barnaga: ”med kroppslig bestraffning menas främst en handling som innebär att barnet skadas fysiskt eller känner smärta. Det gäller även om det är ett lindrigt slag eller en hastigt övergående smärta.” Förarbetena till lagen är tydliga med att våld inte får användas i bestraffnings- eller uppfostringssyfte.
Till barnmisshandel kan också psykisk misshandel höra. Men få om ens någon har dömts för psykisk barnmisshandel. Bevisläget är svårt i det fallet. Ärr i själen lämnar inte lika tydliga spår som slag mot kroppen.
Utredarna på Barnahus i Uppsala talar om att det förmodligen bara är en bråkdel av all barnmisshandel som anmäls och utreds.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!