Rätten att känna sig otrygg i Uppsala

22 augusti 2019 14:50

Nyligen startades en Facebookgrupp, Uppsala Gäris, som snabbt samlade drygt 16 000 medlemmar. Syftet är att unga tjejer ska kunna känna sig säkrare i Uppsala, genom samåkning, nattvandring eller bara genom kontakt via telefonen. Den direkta anledningen till gruppen var två våldtäkter och två våldtäktsförsök tidigare i somras. ”Jag vill kunna gå här i min egen stad utan att behöva tänka så mycket och känna oro”, säger initiativtagaren Neda Ameli till SVT (20/8).

Samtidigt publicerar SVT och andra nyhetssajter statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) som visar att överfallsvåldtäkterna i Uppsala inte har ökat de senaste tio åren. Den underliggande kritiken mot Facebookaktivisterna blir att de oroar sig i onödan för egen del och, vad värre är, att de sprider en bild av Uppsala som en otrygg stad att leva i.

På samma sätt möts ibland den som oroar sig över skottlossning på öppen gata med ett torrt konstaterande om att ”det dödliga våldet har inte ökat”.

Men 20 fullbordade överfallsvåldtäkter i Uppsala eller 108 fall av dödligt våld i Sverige under fjolåret är bara den yttersta konsekvensen av allt människor kan känna oro för. Senast i onsdags kväll sköts och skadades en man i Gottsunda. För fjortonde gången i år i Uppsala upprättades avspärrningar och misstänkta söktes med bilar och helikopter. Tiotusentals Uppsalabor har på olika sätt engagerats i fallen. Kulor har slagit in i träd vid en skola (Valsätra), i en lägenhet (Stenhagen) och i olika portar. Det är klart att det skapas oro, trots bara ett dödsfall (i Slavsta i februari).

Stadsbilden i centrala Uppsala har också förändrats de senaste fem åren med fler och större killgäng och med narkotikahandel i gränderna. I en artikelserie i UNT i januari beskrevs miljön som mindre trygg än tidigare, av kommunala företrädare men framför allt av unga tjejer. Enligt en undersökning av Region Uppsala uppger färre än var femte tjej i gymnasiet att de känner sig trygga på stan, mot 45 procent för fem år sedan.

I nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppgav över 20 procent av kvinnorna i åldern 16-24 år att de utsattes för sexualbrott 2017. Ökningen är brant sedan 2014 och pågår fortfarande. Den kan ha flera orsaker, som till exempel anmälningsbenägenhet. Men tafsande, kommentarer och totalt killdominerade utemiljöer oroar unga tjejer, precis som att smällar och hotfulla miljöer oroar boende i och kring utsatta områden. Poängen är att den oron är helt legitim!

Kommunens politiska ledning meddelade på torsdagen att ungdomsjourens ökade närvaro i city ska permanentas, och kallar till ett stormöte för nya idéer om hur Uppsala ska bli tryggare. Det är utmärkt. Alla andra initiativ för en tryggare stad, som Uppsala Gäris, är också utmärkta. Uppsalaborna äger rätten till sin trygghet, och sin otrygghet, alldeles oavsett om de är en del av statistiken.

Signerat

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!