Ensamheten bygger ingen gemenskap

Människor har behov av gemenskap, men vilken gemenskap kan vi samlas i?

23 juli 2019 01:00

Vad är "vi? En del möter frågan i sitt personliga liv. Den är inte enkel att besvara. Men i Sverige görs ständiga försök att skapa inhägnande etiketter som folk inte kan relatera till.

”Sverige, ett progressivt land.” Så står det på Visit Swedens hemsida. De arbetar med Sverigebilden. Svensk progressivitet betyder enligt Visit Sweden fritt, öppet, äkta och gränslöst nyskapande. Vi river ut det nya för att slippa hantera att det blir gammalt.

Men nyismen får oss att glömma det vi ser framför oss. I Sverige röker nio procent av befolkningen. Enligt det internationellt ansedda Pew-centret ber elva procent i landet dagligen. Tio procent anser att religion är en viktig del av deras liv. 36 procent tror på Gud.

Nära nittio procent betalar eller har betalat kyrkskatt i Sverige, och nästan åtta av tio betalande ser det som osannolikt att de kommer sluta. Det vore en för stor degradering av ens identitet.

Religiösa personer röker och dricker mindre än andra, men tenderar statistiskt sett inte att vara hälsosammare. Däremot är de lyckligare. När pratar vi någonsin om detta vägledande värde? Vad säger vi till de gammeldags troende?

Enligt SOM-institutet vill över 80 procent av svenskarna att integrationspolitiken ska få invandrare att anpassa sig till svensk kultur och tradition. Samtidigt vill fyra av fem ha grannar från andra kulturer.

En mjukare variant av anpassning är hur många som vill att invandrare ska få samma levnadsstandard som svenskar. 1969 instämde 71 procent av befolkningen i att de ska tillsäkras samma levnadsstandard. 2016 var siffran 55 procent, enligt SOM-institutet. Solidaritet över kulturella gränser tycks inte lika viktigt. Men vad ersätter vi tron på det gemensamma med?

Vissa vill fly in i sociala konventioner. Det blir allt svårare eftersom även de är i upplösningstillstånd. En statsminister har förklarat att det är svenskt att män och kvinnor skakar hand med varandra oavsett religion. Den föregående statsministern förklarade att inget utom barbariet är svenskt.

De flesta kommer dock med någon variant på följande tema: Vi är fria att vara vad vi vill. Det är en ohanterligt stor mängd psykiskt tomrum som de flesta människor aldrig klarar av att fylla på egen hand.

Allt fler unga människor lider av psykiska problem som depression och ångest. En graverande stor andel av landets äldre lider av ensamhet. Då blir den gränslösa hållningen brandfarlig. Har vi en gång sagt att inget vi existerar, underkänner det samtidigt alla de känslor som unga och äldre har av att vara lämnad åt sitt eget öde. Du kan inte vara ensam om kulturen bygger på ensamhet.

Enligt Pew anser en fjärdedel av svenskarna att ”vår kultur inte är perfekt men överlägsen andras”. Vad säger resten? Förmodligen att de vill ha något annat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!