Cykeln är en vinnare

Det måste löna sig för flera att ställa bilen och ta cykeln.

17 augusti 2019 01:00

Cykeln är på många sätt överlägsen som transportmedel för kortare sträckor i stadsmiljö. Cykelturen går snabbare än promenaden, man behöver inte vänta in bussar eller tajma bussbyten, och man kan ta sig från dörr till dörr utan att leta efter en p-plats. Ändå är bilen fortfarande norm.

Mycket handlar om att vanans makt är stor. Man har alltid tagit bilen och fortsätter att göra det. Utan att tänka efter så mycket. Men det kan också vara utslaget av ett högst rationellt agerande: givet de resmönster man har och hur vägar, cykelbanor och busslinjer är dragna, kan det helt enkelt vara enklare och mer praktiskt att ta bilen.

I Uppsala kommuns Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik, antagen 2017, konstateras att ”en målsättning är att antalet cyklister i Uppsala ska öka”, något som ”ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt hållbar utveckling”. Både av miljö- och framkomlighetsskäl – bilar tar stor plats och bilköer hindrar både varutransporter och kollektivtrafik – är det angeläget att fler ställer bilen.

Men om fler ska välja cykeln måste det bli enklare att ta sig fram på två hjul. Det gäller både för att övertyga vaneåkaren och den rationellt agerande bilföraren. Nätet av cykelbanor måste vara väl utbyggt och man måste ha någonstans att ställa cykeln, där den både står säkert och inte är i vägen för fotgängare och bilister.

Det cykelgarage vid Resecentrum som öppnar i september är ett försök att lösa parkeringsfrågan för alla som ska till och från stationen. Med ett inpasseringssystem, kameraövervakning och patrullerande väktare är tanken att skapa en säker cykelparkering för alla tågresenärer. Med en betalningslösning där det första dygnets parkering är gratis, för att därefter successivt öka är förhoppningen att cyklarna inte ska bli stående.

För den som inte vill trassla in sitt transportmedel i det cykelvirrvarr som i dag bjuds som parkeringsalternativ vid Resecentrum, borde det nya cykelgaraget vara ett intressant alternativ. Samma sak för den som oroar sig för att den dyra el- eller hybridcykeln ska bli stulen.

Ett parkeringshus för cyklar räcker förstås inte för att vinna bilisternas hjärta. Men det är ett steg av flera i den del av kommunens cykelplan som kallas för ”intermodala resor”, alltså att kombinera cykling med kollektivtrafik. I begreppet ingår möjligheten att ta med sig cykeln på bussen eller tåget. Här finns mycket att göra. För som vi tidigare uppmärksammat (UNT 7/8), får cykeln varken tas med på SL-pendeln eller Upptåget under rusningstid.

I takt med att Uppsala växer måste fler samsas om samma gemensamma gaturum. Då finns mycket att vinna både för den enskilde och för miljön om fler väljer att ta cykeln. Ett cykelgarage vid stationen är ett steg i rätt riktning, men det krävs mer för att göra cykeln till ett alternativ för fler.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karl Rydå