All aktivism är värdefull

Ett bra råd i klimatfrågan är alltid ett bra råd.

17 juni 2019 06:00

Nederländaren Ben Van Beurden har uttalat sig om klimatet. Han hävdar att vi borde tänka på vad vi äter, vad som kräver transporter, och att inte köpa nya kläder till varje säsong. Det borde han inte ha gjort. Van Beurden är nämligen vd för oljebolaget Shell, en av världens största miljöbovar vad utsläpp av växthusgaser beträffar. Nätet översvämmas av spydiga kommentarer av typen ”oljebossen ger klimatråd”. Expressen skriver att han tack vare en generös bonus fördubblade sin lön till drygt 20 miljoner euro förra året.

Men hade inte Van Beurden varit chef för Shell hade någon annan varit det, så länge inte utvinning av olja är olagligt. Och enligt bolaget fick han sin bonus 2018 för att ha ”lett oljesektorns arbete med att ta fram en metodik för att hamna i linje med Parisavtalet”. Van Beurden har dubbla skäl att vara miljömedveten. Det handlar om överlevnaden för hans företag på sikt, och om att mänskligheten ska överleva. Varje råd att leva miljövänligare, att försöka hejda klimatförändringarna, måste räknas.

Puritanism i klimatfrågan kan onekligen ha sina poänger. Klimataktivisten Greta Thunberg vägrar att flyga. När hon i höst blivit inbjuden till FN:s särskilda klimatmöte i New York i september, och till klimatmötet COP25 i Chiles huvudstad Santiago i december, har hon blivit tvungen att ta ett sabbatsår från skolan för att hinna med resorna. Inställningen kan tyckas överdriven. Hon skulle hinna med så många fler möten, och skolan, om hon flög. Men samtidigt – hur tungt skulle hennes ord väga med ett boarding pass i ryggsäcken?

Både Van Beurden och Thunberg behövs i klimatfrågan. De är två inflytelserika debattörer, med helt olika utgångspunkter och helt olika åhörarskaror. Båda kan få utstå näthat, men de kan också få andra att lyssna. Och på ett sätt är klimatfrågan helt neutral. Den bryr sig bara om halten koldioxid i atmosfären, inte varifrån den kommer eller varifrån råden att minska den kommer.

17/6 2019

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Rudström