Ambitiöst bokprojekt kan läggas ner

Slemmaskar, säckspinnare och två volymer bara om blomflugor. Hittills har Nationalnyckelns böcker gjort kunskapen om ytterligare 2 300 växt- och djurarter tillgänglig för en naturintresserad allmänhet. Men höstens band kan bli det sista.

15 juli 2012 14:00
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!