Det är den finländske tonsättaren Jaako Mäntyjärvis verk ”Canticum Calamitatis” från 1997 som framförs under konserten på temat hav, kärlek och sommar. UV sjunger också några stycken hämtade från Matthew Petersons "Ljusfälten". Det verket är specialskrivet för UV och spelades in av kören under våren för att så småningom ges ut på skiva. På söndag kommer UV, som i vanlig ordning leds av dirigenten Sofia Ågren, även att sjunga välkända stycken av Grieg och Alfvén.