Konst Stockholms tunnelbana kallas ibland för världens längsta konstgalleri. Tunnelbanekonsten har växt fram under 60 år och alla 90 stationer har sin särpräglade utsmyckning.

Konstvetaren Marie Andersson har skrivit boken ”En guide till konsten i tunnelbanan och i den övriga SL-trafiken”. På torsdag 15 mars håller hon föredrag på Uppsala konstmuseum om tunnelbanekonsten från 1950-talet till i dag, arrangerat av Uplands Konstförening.