Var inte oroliga för läsningen!

DEBATT. Äldre i Uppsala kommer också framöver att få tillgång till böcker, skriver Ebba Busch (KD).

15 oktober 2012 13:52

Av det som skrivits i medier under förra veckan kan man lätt få bilden av att äldre som bor på särskilda boenden i framtiden inte kommer att kunna få beställa och låna böcker ifrån Uppsalas stadsbibliotek. Det stämmer inte.

Bokfrågan är delad i två aspekter. Den ena delen handlar om alla människors lagstadgade rätt att ta del av böcker från biblioteken och den andra delen om social samvaro och aktivitet via hemvård eller på vårdboende. Det första säkras genom ”Boken kommer” det andra, det sociala och aktiveringen, har vi avtal med utförarna om att tillhandahålla. Därtill har vi haft ett extra avtal som utförarna tagit del av som kallas ”bibliotekens uppsökande verksamhet”. Det är det sistnämnda avtalet som äldrenämnden sagt upp i juni år.

I Uppsala kan alla medborgare ta del av böcker och våra bibliotekariers särskilda kompetens på våra bibliotek via ”Boken kommer”. Via denna service kan man som enskild eller med hjälp av anhörig eller ombud beställa till exempel böcker och få dem skickade hem direkt till dörren. Detta kommer alltjämt att fortsätta. Även för de som bor på vårdboende. Har man behov av ljudbok, storstilta böcker eller om man inte själv kan vare sig be om lämplig litteratur själv eller läsa boken själv så är det just det personalen är till för - att t ex använda böcker på lämpligt sätt för aktivering.

Utöver detta har äldrenämnden finansierat något som kallas för bibliotekens uppsökande service. Denna service vänder sig till alla våra närmare 40 vårdboenden och träffpunkter. Servicen har bland annat inneburit att en ny, väl sammansatt boklåda körts ut ungefär en gång i månaden och ersatt en tidigare.
Böckerna har använts av en del boende men inte minst av personalen vid aktiviteter så som högläsning eller social samvaro med en boende. Att på lämpligt sätt aktivera äldre boende till en god vardag är en av utförarnas huvuduppgifter och något de får ersättning för. Precis som litteraturen är livsviktig för många människors så är musik och sång också ett viktigt inslag för många människor för en meningsfull dag. Vi har dock inget särskilt avtal med till exempel en trubadur som åker runt till boendena och håller med detta. Det åligger utförarna att utifrån enskildas behov och önskemål hålla med lämpliga aktiviteter.
De äldre i Uppsala behöver inte vara oroliga. Våra äldre kommer även i framtiden ha möjligheten och få hjälpen att beställa, låna och läsa böcker ifrån våra bibliotek.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ebba Busch (KD), Ordförande äldrenämnden